PS ima edini možni program za izhod iz krize

Na 2. posvetu stranke Pozitivna Slovenija je predsednik Zoran Janković predstavil program, ki temelji na zagonu slovenskega gospodarstva, ki bo že v prihodnjem letu državi prinesel 10 tisoč delovnih mest in 4 odstotno gospodarsko rast. »Ker vem kje, kdaj in kako,« je samozavesten Janković, pri tem pa poudarja ohranitev javnega šolstva in javnega zdravstva ter ostro nasprotuje prodaji državnih podjetij.

Na Gospodarskem razstavišču je potekal 2. posvet stranke PS, na katerem so se določile še zadnje smernice za prihajajoče državnozborske volitve. Od 88 kandidatov, ki so na kandidatni listi, se je posveta udeležilo kar 84 kandidatov, kar jasno odraža, da so kandidati PS pripravljeni na trdo delo v dobrobit države v sklopu Programa 2020.

Janković je prepričan, da ima PS ne le najboljši, ampak hkrati tudi edini možni program za izhod iz krize. »Ko poslušam protikandidate, ki govorijo o gospodarstvu, se mi zdi, da so neko tovarno videli samo od zunaj, ko so se mimo peljali. Praktično ne poznajo niti bilanc podjetij, zato me niti ne čudi, da tudi pri bilancah države ne vedo, koliko država je zadolžena.«

Izpostavil je gospodarske in infrastrukturne projekte, ki se bodo začeli izvajati v sklopu časovno določenega programa; med ključnimi so začetek gradnje 2. tira železnic, 3 in 3a razvojne osi, ohranitev Trima in Cimosa, obuditev rudnika Brnica, Mure, CPM in Primorja.

Predsednik PS je poudaril, da ni čas za prodajo državnih podjetij in da jih kot mandatar tudi ne bo prodajal. »Podjetja, ki so v Sloveniji uspešna, lahko postanejo uspešna tudi na svetovnem trgu. Ni pomembno, ali je to državna lastnina ali ni, dokaz tega je Mercator, saj v času, ko sem ga vodil, je državni delež znašal 29 odstotkov. Dokaz temu je tudi Krka danes, ki je eno najboljših podjetij v Evropi. Verjamem samo v dobro vodstvo. Verjamem v socialni kapital, vsakemu delu čast in oblast,« je zaključil Janković.