podžupan Ljubljane

Aleš Čerin je pravnik, rojen v Ljubljani. Od konca leta 2006 je podžupan Mestne občine Ljubljana. Svoje največje dosežke postavlja kot mejnike: prvi je delo v slovenski vladi ravno v času osamosvojitve Slovenije. Drugi mejnik je zgodba o uspehu Jankovićeve uprave, ko je Mercator z razvojem in prevzemi postal največja in najboljša družba državi. Tretji mejnik pa je sodelovanje pri veliki in prepričljivi zmagi na županskih in lokalnih volitvah 2006 in 2010. Lista Zorana Jankovića je v Mestnem svetu MOL pustila prelomni pečat in v delo mestnega sveta vnesla strokovnost in kulturo dialoga, odločitve pa so usmerjene k koristim prebivalcem in ne političnemu kupčkanju. Ljubljana je dejansko postala prava evropska prestolnica.

Je ustanovni član Pozitivne Slovenije in prvi predsednik mestnega odbora Ljubljana Pozitivne Slovenije.

Zelo dejaven je vseskozi tudi v športu, dva mandata (1997 – 2005) je bil predsednik Kolesarske zveze Slovenije in je še sedaj navdušen kolesar. Ponosen sem tudi na svoji dve knjigi (1999, 2006).

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je