Kratek življenjepis

Rodila sem se 25. aprila 1970 v Novem mestu in tam obiskovala osnovno in srednjo šolo. Po poklicu sem diplomirana ekonomistka, specialistka poslovne ekonomije Ekonomsko – poslovne fakultete Maribor. 17 let sem delala v banki na različnih področjih, od dela za bančnim okencem do opravljanja bančnih poslov s fizičnimi in pravnimi osebami, direktorice tržnega segmenta in vodje poslovalnice. V obdobju od 2006 do 2011 sem bila županja Občine Metlika, postala sem prva županja v 641–letni zgodovini Metlike in Bele krajine; v letu 2008 pa sem postala tudi naj županja po izboru bralcev Dolenjskega lista. V letu 2008 sem bila prvič izvoljena za poslanko Državnega zbora Republike Slovenije in bila istočasno nepoklicna županja Občine Metlika. Kot ena izmed ustanovnih članic stranke Pozitivna Slovenija, sem prvič postala članica politične stranke in izvoljena za članico Izvršnega odbora Pozitivne Slovenije ter drugi mandat poslanka Državnega zbora Republike Slovenije iz Bele krajine. Februarja 2012 sem bila izvoljena za podpredsednico Državnega zbora Republike Slovenije.

Za kaj se zavzemam?

S svojim dosedanjim delom in zavzemanjem v dobrobit Bele krajine in celotne Slovenije sem dokazala, da sem vredna zaupanja. Zato bom izpolnila tudi tokratne načrte: izgradnjo cestne povezave 3. razvojne osi v Belo krajino, Belokranjski vodovod, program Pokolpja za pomoč gospodarstvu, obrti, podjetništvu, kmetijstvu s podporo lokalni samooskrbi, pridelavi zdrave hrane in vinogradništvu ter vinarstvu; projekte na področju turizma in prepoznavnosti Bele krajine ter drugo fazo CEROD-a.

Na katerih področjih sem aktivna?

Želim pomagati gospodarstvu, prispevati h kvalitetnemu življenju ljudi vseh generacij in enakomernemu razvoju Slovenije. V Državnem zboru sem članica Kolegija predsednika Državnega zbora, Komisije za poslovnik, Odbora za finance in monetarno politiko, Odbora za gospodarstvo, Odbora za infrastrukturo in prostor. Prav tako sem članica Skupin prijateljstva z Avstrijo, s Hrvaško, z Italijo in s Srbijo.

Pozitivna vizija

Moto mojega življenja: "Če lahko ljudem pomagaš, jim pomagaj!", pa tudi "Na življenje vedno glej s pozitivne plati"

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je