Kratek življenjepis

Sem Jože Velikonja, rojen 6.5.1965 v Trbovljah. Osnovno šolo sem obiskoval v Hrastniku, gimnazijo v Trbovljah, Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, odsek Montanistike, smer rudarstvo, v Ljubljani. Šolanje sem zaključil z diplomo konec leta 1990. V istem letu sem se zaposlil na Rudniku Trbovlje – Hrastnik kot rudarski asistent. V naslednjih letih sem opravljal dela tehničnega vodje vrtalne skupine, tehničnega vodje priprav dela, vodje projektne skupine, vodje operativnega razvoja, vodje razvoja in raziskav, pomočnika tehničnega direktorja za zapiranje, od leta 2006 dalje pa vodje izvedbe zapiralnih del Rudnika Trbovlje - Hrastnik. V letu 2011 sem kot dodatno zaposlitev prevzel še mesto direktorja podjetja GRO Inženiring. V letu 1994 sem opravil strokovni izpit za tehničnega vodjo jam ogroženih z metanom in samostojnega projektanta ter revidentarudarskih projektov, v letu 2000 pa strokovni izpit izgeotehnologije in rudarstva po zakonu o graditvi objektov. Sem poročen, oče treh otrok. Z družino živim na Dolu pri Hrastniku. Že več let sem predsednik lokalnega športnega ter kulturnega društva, ter predsednik sveta krajevne skupnosti tretji mandat.

Za kaj se zavzemam?

Predvsem je potrebno zagotoviti boljše in bolj kakovostne pogoje za življenje ter varnost vsem generacijam in v vseh okoljih, kar lahko zagotovimo z dobro ekipo, znanjem, izkušnjami, veliko mero strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Zavzemam se za ponoven pomen Zasavja kot regije, za priključitev te regije na avtocestni križ, ter za zagotovitev sorazmernosti dobrega in slabega po vsej Sloveniji.

Na katerih področjih sem aktiven?

Kot montanist z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, sem timski delavec, zato sem v državnem zboru podpredsednik Odbora za infrastrukturo in prostor, član Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Moje prednostno področje je energetika in uresničevanje programskega cilja, to je dvig pozitivnih kazalnikov gospodarske rasti, izkoriščanje lastnih virov energije, nadaljevanje energetike tudi v Zasavju in uporaba t. i. zelene energije, v skladu z usmeritvami Kjotskega protokola. Predvsem pa mi je pomemben stik z ljudmi, z okoljem, v katerem živimo, seznanitev s pobudami in mnenji državljanov, posredovanje in uresničevanje pozitivnih zamisli, ter zagotovitev boljše prihodnosti.

Pozitivna vizija

Želim prispevati k pomenu vseh moralnih vrednot. Zavzemam se za delo z ljudmi, med ljudmi in za ljudi.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je