Twitter

Kratek življenjepis

Sem Barbara Žgajner, rojena 12. februarja 1976 v Trbovljah. Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka, podiplomski študij iz sociologije pa sem končala na FDV. Na predčasnih parlamentarnih volitvah decembra 2011 sem kandidirala v Trbovljah in bila izvoljena za poslanko Pozitivne Slovenije. Pred tem sem na občini Trbovlje opravljala funkcijo podžupanje. Leta 2010 sem namreč na lokalnih volitvah nastopila s svojo neodvisno listo, ki je v občinski svet dobila 4 svetnice in svetnike.

Za kaj se zavzemam?

Skozi celotno obdobje aktivnega udejstvovanja v političnem in družbenem življenju sledim vrednotam kot so človekovo dostojanstvo, solidarnost, vzajemnost, ipd. Te vrednote so najbrž botrovale odločitvi po smeri formalnega izobraževanja, ki sem jo izbrala kot odgovor na željo po sooblikovanju razmer v družbi, človeka vedno postavim na prvo mesto. Predvsem v preteklem obdobju sem bila dejavna na humanitarnem področju. Za svoja prizadevanja in delo sem leta 2008 prejela priznanje Najvišje Mojstrice Ching Hai, na kar sem izjemno ponosna.
Kot poslanka se zavzemam za pozitivne ukrepe, ki pomenijo razvoj in napredek Slovenije na vseh področjih. Zavedam se, da je močno nacionalno gospodarstvo gonilo družbenega razvoja. In tudi dejstva, da lahko ob pomanjkanju politične vizije in dolgoročne strategije družbenega razvoja, sledenje kapitalskim interesom privede do pretiranega razslojevanja družbe in revščine. Ne pristajam na takšne protikrizne ukrepe, ki pomenijo krčenje pridobljenih pravic, v ozadju katerih se ustvarja nova družbena ureditev. Verjamem, da lahko z razvojno naravnano politiko, ki temelji na spoštovanju preteklosti, človekovih pravicah in vladavini prava, zaženemo potrebne investicije in tudi v evropski družbi postanemo zgledna država ponosnih državljank in državljanov. Za to je potrebno človeka postaviti na prvo mesto. Enakopravnost in enakost naj ne bosta le frazi. Vsi morajo imeti pravico in dostop do kakovostnega javnega izobraževanja, zdravstva in ustreznega sistema socialno varstvenih storitev.

Na katerih področjih sem aktivna?

Kot izhaja iz moje profesije, sem aktivna predvsem na področjih, ki se dotikajo družbenega življenja. Glede na aktualne trende slovenske vlade bo potrebno veliko energije usmeriti v zaščito kakovostnih javnih storitev in oblikovanje vzdržnih sistemov, ki danes še temeljijo na solidarnosti, kot npr. pokojninski sistem in zdravstveno zavarovanje. Glede na predvideno centralizacijo pa tudi aktivnosti po ohranitvi ključnih izpostav in služb v Zasavju ter pomoči pri izpeljavi začrtanih aktivnosti na nivoju države v smislu prestrukturiranja regije po zaključenem obdobju rudarjenja in načrtovanju novih razvojnih projektov. V državnem zboru sem podpredsednica Odbora za delo, družino, socialno politiko in invalide, članica Mandatno-volilne komisije ter Odbora za infrastrukturo in prostor.

Pozitivna vizija

Recesija je pustila svojo sled, ljudje živijo in delajo v negotovosti, posebej negotovi so mladi, vse več pa je tudi posameznikov, ki so zaradi različnih okoliščin pahnjeni v revščino. Ukrepi, ki pomenijo dodatno zaostrovanje in jemanje pravic posameznikov, so demotivacijske narave in zato ne dajo želenih učinkov. Zgled za to imamo v številnih evropskih državah predvsem desnosredinskih vlad, katerih varčevalni ukrepi so vodili v dodatno razslojevanje in pogojevanje krize. Ker je osnovna človeška emocija motivacija, je potrebno spremeniti odnos do človeka. Zavedati se moramo, da delavec ni le strošek ampak je lahko dodana vrednost in da država brez srečnih in motiviranih državljanov ne more prosperirati. Vse se začne in konča pri spoštovanju človekovega dostojanstva.

Twitter
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je