Socialna država

Socialna država z dinamičnim ravnovesjem med zasebnim in javnim je pogoj demokratične soudeležbe državljanov. Temelji na ideji socialne pravičnosti, ki jo najasneje povzema načelo enakih razvojnih možnosti: vsak posameznik ali posameznica mora imeti enake možnosti za svoj razvoj.