Gospodarstvo

Uspešno gospodarstvo je pomemben cilj družbenega delovanja.  Od nje je odvisna raven delovanja socialne države, pa tudi vključevalnost in odprtost družbe.