Družbena odgovornost

Razsežnost in struktura sedanje krize sta pokazali, da se je ne da rešiti zgolj s tehnološkimi inovacijami, temveč so enako pomembne inovacije vrednot, kulture, etike in norm, ki bodo skladne z odprtostjo in sodelovanjem v sodobnem ustvarjanju nove vrednosti.