pi
Pristopna izjava
V Pozitivni Sloveniji smo ljudje, ki znamo in zmoremo ustvariti boljšo državo. Veseli bomo, če se nam pri tem pridružite.

Če ste se odločili, da bi varno in uspešno prihodnost naše države ustvarjali skupaj z nami, izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite.
Članica ali član stranke lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo, s katero sprejme program in statut stranke ter poravna članarino.

Pristopno izjavo si lahko prenesete tudi na računalnik (povezava je pod naslovom), jo izpolnete ter pošljete na naslov:

Stranka Pozitivna Slovenija
Dalmatinova ulica 2
1000 Ljubljana

Prenesi datoteko: Pristopna izjava.pdf [PDF 0.4 MB]


Stran 1/2

ime*

priimek *

datum rojstva *

spol

     

e-naslov *

stacionarni telefon

mobilni telefon

država *

stalno prebivališče

ulica *

stalno prebivališče

hišna številka *

stalno prebivališče

kraj *

stalno prebivališče

država

začasno prebivališče

ulica

začasno prebivališče

hišna številka

začasno prebivališče

kraj

začasno prebivališče

stopnja izobrazbe

izobrazba

poklic

zaposlitev

delovno mesto

študiram na


rad bi sodeloval pri

sprejemam program in status PS

 

NADALJUJ
Polja na tej strani izpolnite, če želite aktivneje sodelovati pri stranki. V nasprotnem primeru za potrditev članstva kliknite na gumb Oddaj, ki se nahaja na dnu obrazca.

imam znanja in izkušnje na naslednjih področjihimam znanja in izušnje na področjih - ostalo


zanimajo me naslednja področjazanimajo me področja - ostalo


govorim naslednje tuje jezike

govorim naslednje tuje jezike - ostalo


članstvo v organizaciji, društvu ali športnem klubu


včlanjevanje po priporočilu


dosedanje politično udejstvovanje ali članstvo v politični strankivarnostna koda:

ODDAJ

Z vsemi vašimi osebnimi podatki, ki nam jih boste zaupali, bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljali samo za komunikacijo z vami. Izbris vaših osebnih podatkov iz naših internih evidenc lahko zahtevate kadarkoli.
Za vašo informacijo:

Zakon o političnih strankah dovoljuje pravnim in fizičnim osebam podpreti politične stranke največ do višine desetkratne povprečne mesečne plače na zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu (kar znaša 14.389,60 EUR), obenem pa tudi določa, da morajo biti vsi podatki o prispevkih, ki presegajo trikratnik povprečne mesečne plače (4.316,88 EUR), javno objavljeni v letnem poročilu stranke. V skladu z 11. točko 42. člena Zakona o DDV se davek ne plača.


NAMENITE DEL DOHODNINE ZA STRANKO POZITIVNA SLOVENIJA

Med upravičenci, ki jim lahko namenite donacijo v okviru odmere dohodnine je tudi Pozitivna Slovenija, zato vas obveščamo tudi o tej možnosti.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko namreč zahtevate, da se do 0,5 % dohodnine nameni tudi za financiranje političnih strank.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadar koli prek sistema eDavki, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Na voljo je tudi obrazec, v katerem so že izpolnjeni podatki stranke in ga lahko natisnete, izpolnite z vašimi osebnimi podatki, naslovom, davčno številko in podpisom ter ga pošljete ali osebno posredujete davčnemu uradu. Če se boste odločili, da teh 0,5 % dohodnine namenite naši stranki, se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je