Predstavniki starejše generacije Pozitivne Slovenije so na ustanovnem kongresu stranke 12.1.2013 imenovali Marjana Sedmaka za predsednika Pozitivnih Seniorjev. Podpredsednica je postala Julka Žibert.Pozitivni seniorji so sprejeli tudi Statut, dobra dva meseca kasneje, pa so na konstitutivnem kongresu potrdili svoj program in organe.

Pozitivni seniorji zavračajo kakršno koli starostno diskriminacijo, s tem pa tudi takšne rešitve žgočih vprašanj, ki bi bile v prid zgolj eni skupini ali na škodo drugim. Država blaginje je namenjena vsem.

Zavzemajo se za vključevanje vseh generacij v družbeno in politično dinamiko v medsebojni povezanosti in sožitju ter hkrati na način, ki bo v prid vsem generacijam.

Pozitivni seniorji se redno sestajajo na razširjenih sejah senata, izvršilnega odbora in castnega razsodišca ter razpravljajo o izvrševanju programa stranke in o aktualnih tematikah.