Politično poslanstvo Pozitivne Slovenija je uresničevanje pravične družbe, utemeljene na načelih svobode in enakih možnosti. Zavzemamo se za sodobno evropsko socialno državo, pri ustvarjanju skupnega dobrega zagovarjamo ravnovesje med javnim in zasebnim. Osnova našega delovanja sta uspešen gospodarski razvoj in dobro upravljanje pravične države.

Pozitivna Slovenija se povezuje s strankami, ki imajo podoben pogled na razvoj in prihodnost Slovenije.