Politično poslanstvo Pozitivne Slovenija je uresničevanje pravične družbe, utemeljene na načelih svobode in enakih možnosti. Zavzemamo se za sodobno evropsko socialno državo, pri ustvarjanju skupnega dobrega zagovarjamo ravnovesje med javnim in zasebnim. Osnova našega delovanja je uspešen gospodarski razvoj in dobro upravljanje pravične države.

Pozitivna Slovenija se predstavlja v številkah.

Od ustanovitve Pozitivne Slovenije 22. oktobra 2011 do Pozitivne Slovenije danes.

Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija je bila ustanovljena 22. oktobra 2011 in je na prvih predčasnih volitvah v Državni zbor, ki so bile 4. decembra 2011, s svojim programom, prepričala 28,51% glasov in postala zmagovalka volitev.

Temeljni dokumenti Pozitivne Slovenije so Statut in Temeljna listina – Slovenija 2020, pa tudi Ustanovni in Volilni program.