Že osma odločitev sodišča v korist Zorana Jankovića

Sodišče je s sklepom, z dne 4. maja 2017,  zavrglo zahtevo tožilstva za preiskavo zoper Zorana Jankovića, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Tožilstvo mu je očitalo, da naj bi izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep, d.o.o, pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun izvedenih del družbe Grep, d.o.o., glede sanacije gramozne jame po sistemu »na ključ«.

Glede na izkušnje pričakujemo sicer, da se bo tožilka pritožila.