Tudi Niš je padel

Zoran Janković: “Zmagala je pravica.”

Višje sodišče v Ljubljani je s potrditvijo sodbe prvostopenjskega sodišča pravnomočno oprostilo Zorana Jankovića obtožb o zlorabi položaja zoper njega v zadevi Niš. Znova se je pokazalo, da gre pri vseh postopkih zoper Zorana Jankovića za politični konstrukt.

V nadaljevanju so navedeni sodni postopki proti Zoranu Jankoviću, ki so do 6.4.2017 zaključeni – vsi v njegovo korist:

 

  1. KPK:

 

  • Upravno sodišče v Ljubljani je 27.2.2014 razsodilo, da se Zoranu Jankoviću oziroma njegovemu zastopniku, dovoli vpogled v spis, ki se nanaša na Zaključno poročilo KPK.

 

  • Vrhovno sodišče je 9.7.2015 razveljavilo poročilo KPK o nadzoru premoženja Zorana Jankovića iz leta 2013 in glede postopka pred KPK v času, ko ji je predsedoval sedanji pravosodni minister Klemenčič med drugim odločilo, da so bile Zoranu Jankoviću kršene procesne pravice iz 22. člena ustave.

 

  1. KPK – Praprotnik:

 

16. 9. 2015 je nekdanji namestnik KPK Rok Praprotnik na sodišču  priznal, da so bile njegove javno izrečene besede, ki so Zorana Jankovića neupravičeno in nedokazano obremenile s korupcijo, neresnične, za kar mu je v sodni poravnavi izrekel opravičilo.

 

  1. Tritonis:

 

Višje sodišče v Ljubljani je 12.11.2014 sklenilo, da se  zahteva za preiskavo Specializiranega državnega tožilstva zoper Zorana Jankovića in še dva zavrne, ker ni podan utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj.

 

  1. Stadion Stožice:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je moralo Mestni občini Ljubljana lani zaradi svoje nezakonite odločbe in odvzema denarja MOL-u, vrniti 2,7 milijona evrov javnih sredstev (od tega 700.000 evrov zamudnih obresti) za gradnjo stadiona v Stožicah. To dokazuje, da v razpisu ni bilo nepravilnosti.

 

  1. Mercator Niš:

 

  • Okrožno sodišče v Ljubljani je 12.1.2016 za Zorana Jankovića izdalo oprostilno sodbo.

 

  • Višje sodišče v Ljubljani je zadevo ponovno obravnavalo na zahtevo tožilca g. Brezigarja in je 30.3.3017 njegovo pritožbo zavrnilo ter s tem Zorana Jankovića oprostilo obtožbe.