Sodišče v vseh primerih razsodilo v dobro Zorana Jankoviča

Zmagali sta pravica in resnica.

Ni dvoma, da je Zoran Janković izjemen manager, ki zaradi svoje učinkovitosti izstopa tudi na političnem parketu. Vse bolj očitno postaja, da ravno zato njegova »vsebina« moti »gospodarje lutk«.

Že vsa leta svojega delovanja, tako v Mercatorju kot tudi kasneje v Mestni občini Ljubljana ga mediji v javnosti skušajo prikazati v negativni luči. V trenutku, ko je formiral stranko in zmagal na parlamentarnih volitvah, pa je še bolj kot prej postal tarča anonimnih prijav, ovadb in medijskega linča.

Poročilo KPK (Praprotnik), Tritonis, Mercator Niš …odmevne obtožbe, ki so predsednika Pozitivne Slovenije navkljub zelo jasni ustavni ločnici med obtožbo in obsodbo,  v tempiranem časovnem sosledju, več let pribijale na križ, imajo sodne epiloge. Mediji so ga v javnosti obtožili in obsodili, pa čeprav so bile edine štiri omenjene obtožbe razsojene v njegovo dobro.

Pa naj povzamemo:

KPK – Praprotnik: 16. 9. 2015 je nekdanji namestnik KPK Rok Praprotnik na sodišču  priznal, da so bile njegove javno izrečene besede, ki so Zorana Jankovića neupravičeno in nedokazano obremenile s korupcijo, neresnične, za kar mu je v sodni poravnavi izrekel opravičilo.

Tritonis: Višje sodišče v Ljubljani je 12.11.2014 sklenilo, da se  zahteva za preiskavo Specializiranega državnega tožilstva zoper Zorana Jankovića in še dva  zavrne, ker ni podan utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj.

Mercator Niš: Okrožno sodišče v Ljubljani je 12. januarja 2016 za Zorana Jankovića izdalo oprostilno sodbo.

Odločitve in različni sklepi s strani samooklicanih razsodnikov (KPK, kjer senat zasedajo politično imenovani posamezniki) so Zorana Jankovića (vedno izvoljenega s strani državljank in državljanov) in z njim posledično našo državo vsebinsko veliko stale; naj izpostavimo le bistvene posledice:

–       prilastitev vlade 2012 s strani politične stranke, ki leta 2011 ni dobila mandata ljudstva

–       odpoved poslanskega mesta

–       nadomestne županske volitve v LJ

–       poslanski prestopi

–       predčasne volitve

In čeprav je »čas« pokazal neutemeljenost očitkov, politična konkurenca ne zbira sredstev, zavedajoč se, da vsaka obtožba pusti sled za seboj.

V medijskih linčih se z enačitvami (neutemeljenih!) obtožb in obsodb poskuša nadalje kreirati podobo javnega mnenja zoper predsednika Pozitivne Slovenije – z diskreditacijo in omalovaževanjem. Ni naključje, da sledijo nove lažne obtožbe, pri čemer ni pomembno kaj je pravno dopustno in kaj je s človekovimi pravicami in dostojanstvom. Zoran Janković ni nikoli od nikogar prejel podkupnine in tudi nihče tega ne trdi.

V PS obžalujemo takšno stanje duha in takšno početje.

Poudarjamo, da je, ne glede na pritiske in grožnje, predsednik Zoran Janković v vseh dosedanjih preiskavah in postopkih ravnal korektno in spoštljivo, pri čemer vedno znova poudarja, da bo vsako odločitev sodišča vzel resno in ravnal skladno s sodbo. Brez skrivanja, prikrivanja in obtoževanja kogarkoli. V Sloveniji lahko sodi samo sodnik!