Pozitivna Slovenija proti uvedbi plačljivosti kontracepcijskih tabletk

Ideje o plačljivosti kontracepcijskih tabletk se v sklopu opravičevanja racionalizacije (zmanjševanja) stroškov zdravstvene blagajne (zavarovalnice) pojavljajo natanko desetletje. K sreči, so bile do sedaj vse uspešno zatrte v kali.

Dejstvo, da kontracepcijske tabletke, kontracepcijo, katere cilj je uravnavanja rojstev oz. preprečitev neželene nosečnosti, pretežno uporabljajo ženske do 25. leta starosti je pomembno z vidika razumevanja in celostnega urejanja področja in skrbi za zdravstveno varstvo populacije.

Zadnji namigi zdravstvene zavarovalnice o do-plačljivosti kontracepcijskih tabletk, so v javnosti znova odprli dilemo, ki je po oceni PS pomembna z vidika zdravstvenega stanja celotnega prebivalstva, je pa tudi etične narave.

V Pozitivni Sloveniji zagovarjamo stališče, da je zagotavljanje zdravstva za vse skupine prebivalcev veliko pomembnejše od parcialnega pristopa zniževanja finančnih stroškov zdravstvene zavarovalnice.

Slovenija – primerljivo z državami Evropske Unije – dosega izredno visok nivo reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk. Dosedanja politika se je izkazala za pravilno, saj je ženskam omogočala svobodno odločanje o rojstvu otrok, izobraževanje, svetovanje in zdravljenje s strani zdravstvenih izvajalcev. Kakršno koli odstopanje od tega bi lahko povzročilo nazadovanje, ki bo nedvomno povezano z veliko višjimi stroški odpravljanja negativnih posledic.

Poteza Zavoda za zdravstveno zavarovanje je v prvi vrsti namenjena zniževanju finančnih stroškov, posledično naj bi bila namenjena tudi pritisku na farmacevtske družbe, ki pa so zniževanje cen pred časom že zavrnile!

Ali premoremo toliko odgovornosti, da preprečimo tovrstne diskriminatorne ideje ekonomskih lobijev, ki uničujejo učinkovit univerzalni sistem zdravstvenega varstva in nenazadnje tisto malo, kolikor je od socialne države še ostalo?

Aktualno politiko, predvsem pa pristojno ministrico pozivamo, da za nadaljnje zagotavljanje reproduktivnega zdravja žensk v skladu s svojimi pristojnostmi poskrbijo, da bodo ženske še naprej do kontracepcijskih sredstev dostopale brezplačno. Gre namreč za področje, na katerem lahko takšen ukrep dolgoročno povzroči več škode in posledično zahteva več finančnih sredstev, kot bi jih na ta račun v tem trenutku privarčeval ZZZS.