Podpora Manifestu za izgradnjo II. tira

Izgradnja II. tira ostaja prioriteta Pozitivne Slovenije. Predsednik Zoran Janković tudi formalno podprl Manifest Iniciativne skupine GZS za posodobitev železniške infrastrukture.

Predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković je tudi formalno podprl Manifest Inicativne skupine pri GZS za posodobitev železniške infrastrukture (izgradnjo II. tira Koper-Divača). “II. tir” je tudi eden ključnih gospodarskih projektov v Programu Pozitivne Slovenije iz leta 2011. Zanj trdimo, da je še vedno eden najboljših ciljno naravnanih programov. V kolikor bi vlada dala prednost razvoju in posledično priložnost uresničevanju razvojnih prioritet iz Programa Pozitivne Slovenije, bi se izgradnja II. tira že izvajala. Kot poudarja predsednik Zoran Janković lahko samo z dejanji dosežemo cilje v dobrobit naše družbe.

Slovenija ima zaradi svoje geografske lege na križišču najpomembnejših mednarodnih prometnih tokov naravne danosti za razvoj prometne, pomorske in logistične dejavnosti, ki so v sodobni globalizaciji izjemnega pomena za razvoj gospodarstva. Dosedanja pasivnost odgovornih, vključno z OECD, ki v svoji nedavni študiji, po oceni PS neupravičeno zavrača projekt izgradnje II. tira, češ da je ekonomsko neupravičen, ima žal tudi dolgoročne škodljive posledice na slovensko gospodarstvo in državni proračun.

Po besedah predsednika Zorana Jankovića je skrajni čas, da Slovenija, ob vse bolj očitni podpori gospodarstva, preide od besed k dejanjem in k uresničevanju ključnih državnih razvojnih prioritet.