Namenite 0,5 % dohodnine za Pozitivno Slovenijo

Donacija je brezplačna

Spoštovane pozitivke, spoštovani pozitivci!

 

Pozitivna Slovenija je navkljub neljubim dogodkom znotraj stranke, ki so botrovali tudi slabemu volilnemu rezultatu na zadnjih državnozborskih volitvah, ostala stranka z realnim programom in z željo, da z aktivacijo le-tega v Sloveniji začnemo graditi politiko, ki pomeni prosperiteto za ljudi v vseh pogledih.

Ne le, da smo zaradi pretresov na politični sceni ohromljeni, smo v procesu dograjevanja, postavljanja novih temeljev, predvsem na lokalnem nivoju, in vsaka pomoč nam pride prav.

 

Pomagate nam lahko z donacijo v okviru odmere dohodnine.

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko do 0,5% dohodnine namenite za financiranje političnih strank. Donacija je za vas brezplačna, le država se bo odpovedala delu dohodnine, ki jo bo namesto v državni proračun namenila naši organizaciji.

 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadarkoli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Namenite nam lahko 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine.

 

S klikom na “obrazec” se vam odpre zahteva za donacijo, ki smo jo že izpolnili z našimi podatki in jo lahko natisnete, izpolnite z vašimi osebnimi podatki, naslovom, davčno številko in podpisom ter pošljete ali osebno posredujete Davčnemu uradu do 31.12 2015, saj sicer ne bo upoštevana pri odmeri dohodnine za letošnje leto.

 

Hvala za zaupanje.

                                                                      Tina Komel,

                                                            Generalna sekretarka PS