Zakaj zamik uvajanja drugega tujega jezika v osnovnih šolah
12.06.2013
»V Pozitivni Sloveniji podpiramo učenje tujih jezikov, zanimanje za tuje jezike želimo spodbuditi, ne pa celotno populacijo osnovnošolcev vanj potisniti,« je dejal poslanec PS in predsednik Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Jožef Kavtičnik, ki podpira zamik uvajanja drugega tujega jezika v osnovnih šolah kot neobvezni izbirni predmet, ker niso zagotovljeni ustrezni kadrovski in materialni pogoji.V preteklosti se je določila možnost uvajanja poučevanja tako prvega jezika (v drugi razred) kot drugega tujega jezika (od četrtega razreda dalje) kot neobveznega izbirnega predmeta. Z uveljavitvijo drugega tujega jezika kot izbirnega predmeta pa se je uveljavila  možnost izbire za vse učence. Za drugi tuji jezik bi se tako lahko odločali tisti, ki imajo za jezik večjo afiniteto, željo ter veselje in bodo zato lahko tudi bolj uspešni. Obveza pa v večini predstavlja prisilo, ki pri posameznikih lahko povzroča tudi travmo.»Izobraževanje se ne zaključi z osnovno šolo, ravno nasprotno, nadaljuje se vse življenje, zato bi lahko slaba izkušnja učenja in prisila posameznika demotivirali in s tem zmanjšali željo po učenju. To bi lahko imelo tudi dolgoročne posledice in to nikakor ni naša želja,« meni poslanec Kavtičnik.V skladu z novelo Zakona o osnovni šoli iz leta 2013 se postopno uvajanje prvega tujega jezika v drugi razred in začetek izvajanja drugega tujega jezika kot neobveznega predmeta prestavlja na šolsko leto 2014/15. Strokovne podlage za izvajanje tega programa so zapisane med drugim v t. i. Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju. Le-ta predlaga pouk drugega tujega jezika najprej kot neobvezni izbirni predmet.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je