Za izboljšano konkurenčnost gospodarstva
18.09.2013
V skladu s prizadevanji vlade Alenke Bratušek za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je danes v Državnem zboru Pozitivna Slovenija na Odboru za gospodarstvo, ki ga je vodila predsednica Alenka Pavlič, izrazila podporo noveli Zakona o gospodarskih družbah ter noveli Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Med novostmi sta pospešitev ustanavljanja podjetij in širitev upravičencev do podpore na področju podjetništva, kar je prvi korak k ustanavljanju zadrug.

Poslanec Brane Golubović, ki je bil tudi sam član delovne skupine za pripravo novele Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, je poudaril, da »bi s pomočjo zadrug lahko uspešno reševali krizo, kot so to storili na Finskem. Tam so se povezali dobavitelji, potrošniki in delavci, saj tako lažje preživijo. Logično je cilj tudi dobiček, vendar tega usmerjajo nazaj v svoje okolje, ustanovili pa so tudi svojo banko.«  

Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo prinaša razširjen krog upravičencev do državnih sredstev in razvojnih spodbud. To pomeni, da bodo v prihodnje lahko na javnih razpisih kandidirale tudi zadruge, ki po sedaj veljavnem zakonu te možnosti niso imele. 

Poslanka Aleksandra Osterman je v razpravi o noveli Zakona o gospodarskih družbah zagovarjala stališče, da »je potrebno omejiti ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov na nepošten način ter povečati učinkovitost sistema. Poleg tega so primarni cilji te novele pospešiti postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, razbremeniti registrske organe in upravljavce evidenc ter povečati stopnjo zaupanja v poslovna razmerja in pravni promet.«

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je