Vprašanje mladih je vprašanje vseh generacij
18.09.2013
»Vprašanje mladih je odgovornost vseh, ne le izključno politike. Ključen je strukturiran dialog z mladimi na vseh nivojih, saj morajo sprejeti akti odražati njihove potrebe,« je uvodoma povedala Barbara Žgajner Tavš, pobudnica javne predstavitve mnenj o Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.


Jožef Kavtičnik
, predsednik Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, je na
javni predstavitvi izpostavil, da je namen razprave pridobiti mnenja širše javnosti o predlogu resolucije, ki se med drugim nanaša na kulturo, socialno vključenost, zaposlovanje, stanovanjsko problematiko in aktivno državljanstvo mladih.

Eden izmed ključnih poudarkov programa je beleženje neformalnih kompetenc za lažji vstop na trg delovne sile, prehod s kvantitete h kvaliteti izobraževanja in vprašanje aktivnega državljanstva. V okviru Urada za mladino je predvidena tudi posebna enota za evalvacijo mladinskih politik oziroma ukrepov. Konkretni projekti, ukrepi na področjih različnih ministrstev in finančna sredstva za posamezna proračunska obdobja bodo določeni v izvedbenih načrtih.


»Upam, da stavek ‘Na mladih svet stoji’ ne bo postala le obrabljena fraza,« je dejala Barbara Žgajner Tavš in dodala: »Dolgo smo v Sloveniji čakali na zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. Različne raziskave kot tudi vsakodnevne novice in odseljevanje mladih izobraženih ljudi zahtevajo od nas ukrepe in odločne odgovore na težave in izzive mlade generacije. A vsi ukrepi bodo učinkoviti zgolj toliko, kolikor bomo uspešni pri uresničevanju cilja spodbujanja aktivnega sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev skozi strukturiran dialog.«

Ob tem je izpostavila dva ključna problema, s katerima se mladi danes soočajo:  zaposlovanje in primerno stanovanje. »Trdno sem prepričana, da moramo mladim omogočiti sistemski vpliv na to, kakšna delovna mesta potrebujemo. Politika je tukaj tudi zato, da prepreči, da današnja mladina ne bi postala generacija prekercev, prisiljenih podaljševati bivanje pod starševsko streho. Krivično se mi zdi kazati s prstom izključno na mlade, da nedogovorno podaljšujejo študij in udobno bivajo pri starših. S prstom je potrebno pokazati tudi na banke, ki raje vidijo, da nova stanovanja že leta prazna propadajo, ker špekulirajo, da bodo tako ohranili umetno visoke cene. Kam naj gredo mladi, če jim zaradi prekernih služb banke ne bodo odobrile kreditov za dom njihovih družin, ki si jih želijo?« je bila kritična poslanka.

Zoran Bosančić, predsednik podmladka PS, se je ob tem strinjal, da ravno zaradi vseh naštetih izzivov mladi potrebujejo strateški načrt njihovega reševanja. Poudaril je tudi, da pri Prihodnosti Slovenije pričakujejo, da bo takoj po sprejetju programa vloženo veliko časa in energije v izvedbene načrte. »To je ključ, da program tudi dejansko zaživi. V tistem času bomo z budnim očesom spremljali razvoj dogodkov in bili zelo kritični do vseh odstopanj, časovnih zamud, itd. Pri izvedbenih načrtih je prav tako ključno, da se čim bolj vključuje mlade,« je še dodal Bosančić.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je