V poslanski skupini PS danes o Univerzi Novo mesto
18.02.2014
V poslanski skupini PS sta predstavnika konzorcija Univerzitetni prostor Novo mesto (UNM) Boris Bukovec in Janez Usenik predstavila projekt nastajanja Univerze Novo mesto, ki združuje tri fakultete, eno visoko šolo, Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, kot pridružena člana pa v projektu sodelujeta še Dijaški in študentki dom Novo mesto ter Društvo akademska pobuda. Na sestanku, ki ga je organizirala podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole, so sodelovali poslanci PS, člani odbora DZ za izobraževanje – Jožef Kavtičnik, Dragan Bosnić, Mitja Meršol in Lejla Hercegovac.Ambicija UNM je ustanovitev državne univerze, za katero so že pripravljene strokovne podlage, po prepričanju pobudnikov pa so izpolnjeni tudi formalni pogoji. V zvezi s tem so pripravili poslansko pobudo ter osnutek odloka o ustanovitvi univerze ter pozvali poslance PS k so-predlagateljstvu obeh dokumentov. Prosili so za odgovor v roku enega meseca.

Jožef Kavtičnik, predsednik Odbora za izobraževanje, je dejal, da si »več regijskih središč v Sloveniji prizadeva razvijati visoko šolstvo, med najbolj propulzivnimi in kakovostnimi pa izstopajo prav Novo mesto, Celje in Kranj«.  Skupaj z Renato Brunskole sta projekt predstavila poslanski skupini Pozitivne Slovenije in mnenje posredovala pobudnikom v dogovorjenem roku, je še povedal Jožef Kavtičnik, ki je sicer podprl razvoj visokega šolstva v Sloveniji, hkrati pa izrazil zaskrbljenost nad sedanjimi razmerami, ki trenutno niso naklonjene širitvi univerzitetne mreže.

Renata Brunskole je dejala, da je že kot županja podpirala in tudi sedaj kot poslanka podpira razvoj visokega izobraževanja v regiji. Izrazila je obžalovanje, da je »razvoj univerz po Sloveniji postal talec preteklosti, saj so se koncesije v visokem šolstvu podeljevale tudi brez jasnih kriterijev in nedvoumnih strokovnih podlag. Pogosto je bil ključen politični kriterij in tudi zaradi tega, ob vseh drugih razlogih, je policentrična širitev visokega šolstva v Sloveniji zastala«. Tovrstnemu posploševanju nasprotuje, meni pa, da je potrebno kakovostne programe ločiti od povprečja in jih podpreti. »Med kakovostne sodi tudi iniciativa v Novem mestu, njena posebna prednost pa je prepletenost šolskih programov in potreb gospodarstva,« je še dejala poslanka.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je