V DZ o KPK, zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in noveli davka na nepremičnine
24.03.2014
»V Pozitivni Sloveniji smo prepričani, da KPK potrebujemo. Je pa res, da je treba v zvezi s komisijo marsikaj popraviti, dopolniti in spremeniti. Te spremembe so že v pripravi,« je dejal poslanec Jerko Čehovin na današnji izredni seji državnega zbora, na kateri so poslanke in poslanci obravnavali tri teme: Komisijo za preprečevanje korupcije, nepremičninski davek in novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Stališče PS do predloga NSi, naj bodo gasilska društva oproščena plačila davka na nepremičnine, je predstavila Aleksandra Osterman. Izpostavila je, da je takšna novela nepotrebna, saj gasilska društva po že veljavnih določbah ne bodo plačevala davka na nepremičnine. »Imamo že zakon o gasilstvu, ki v 15. točki 5. člena določa, da so prostovoljna gasilska društva humanitarne organizacije, v 50. členu pa ta isti zakon pravi, da gasilska društva ne plačujejo davkov, takih na nepremičnine ali prej nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,« je pojasnila poslanka.

Poslanke in poslanci so danes prav tako ponovno odločali in znova potrdili novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, na katero je pred tem državni svet izglasoval veto.Jerko Čehovin je ob tej točki dnevnega reda poudaril, da »zakon prinaša veliko pomembnih novosti, predstavlja ogromen korak v smeri krepitve transparentnosti ter v boju zoper korupcijo. Glavni namen je namreč v krepitvi transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in integriteti pri upravljanju z javnimi sredstvi.« Po njegovem mnenju razumnega argumenta za zahtevo državnega sveta po ponovnem odločanju o zakonu tako ni možno najti. »Resno bomo problematizirali prakso, ki jo uvaja državni svet glede sprejemanja veta na neobstoječa določila, saj s tem zelo jasno izkazuje ambicije zakonodajalca.« Pozitivna Slovenija je tako ponovno glasovala in podprla Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

V okviru dnevnega reda izredne seje je bila na zahtevo stranke SDS tudi razprava o postopkih za imenovanje novega senata Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). »Če bi ves čas, ki ga SDS nameni za pripravo zahtev za izredne seje in nujne seje odborov, ter ves čas, ki ga vsi skupaj namenimo obravnavi gradiv na sejah delovnih teles, namenili iskanju in sprejemanju konkretnih rešitev, bi najverjetneje rešili že marsikatero težavo, s katero se naša država v tem trenutku sooča,« je v predstavitvi stališča PS uvodoma poudaril Jerko Čehovin.

»Predsednika in oba namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje predsednik države na predlog izbirne komisije. Verjamemo, da je bil predsednik države seznanjen z vsemi relevantnimi dejstvi in jih upošteval pri svoji odločitvi, s tem pa prevzel tudi odgovornost za izbor. V kolikor je predsednik Republike Slovenije na podlagi vsega tega ocenil, da je imenovani kandidat primeren za predsednika komisije, je edino pravilno, da njegovi izbiri zaupamo in damo novemu predsedniku priložnost, da dokaže svojo strokovnost,« je še dejal poslanec.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je