Spodbuditi proces povezovanja in združevanja (pre)majhnih občin
01.08.2013
Za razliko od številnih držav v Zahodni Evropi, ki so šle v zadnjih desetletjih v zmanjševanje števila občin, smo v Sloveniji razdrobili državo. V Pozitivni Sloveniji smo prepričani, da imamo občin preveč, zato so na splošno premajhne, imajo premalo pristojnosti in niso sposobne prevzemati bolj kompleksnih nalog, posledično pa tudi ne morejo imeti stabilnih virov lastnih prihodkov.


S tem ne želimo reči, da je v razvoju lokalne samouprave v Sloveniji šlo vse narobe. V občinah se je veliko naredilo, nekatere napredujejo, so sposobne pridobivati investicijska sredstva, druge pa nazadujejo in so povsem odvisne od države. Zato se bo PS na področju sprememb zakonodaje lokalne samouprave zavzemala za redefinicijo pristojnosti majhnih in velikih ter mestnih občin in ob tem predvidela možnosti prenosa določenih nalog z države na velike in mestne občine. Želimo namreč spodbuditi proces povezovanja (pre)majhnih občin oziroma poiskati sprejemljive mehanizme za združevanje (pre)majhnih občin.

Povsod po svetu zmanjševanje števila občin razlagajo kot pogoj za večjo učinkovitost in ekonomičnost države kot celote, pa tudi občin; njihove naloge so bile nekoč preproste in so jih lahko opravljale majhne občine, danes so te naloge čedalje številnejše in zahtevnejše v upravnem, tehničnem in finančnem smislu ter jih zato lahko uspešno in kakovostno opravljajo le večje in bolje opremljene občine.

V Pozitivni Sloveniji ugotavljamo, da je posledica preteklih prenosov izvajanja nalog iz državne pristojnosti s centralnih organov državne uprave (ministrstva) na državne upravne organe na lokalni ravni (upravne enote, območne enote, izpostave) organizacijsko in funkcionalno razdrobljena ter nepovezana državna uprava na lokalni ravni. Sedanja organiziranost državnih upravnih organov na lokalni ravni kljub temu, da zagotavlja razmeroma kakovosten in enak nivo upravnih storitev za vse, ne omogoča nadaljnje racionalizacije in povečanja učinkovitosti izvajanja nalog ter zmanjšuje dostopnost na določenih področjih.

Prav tako bo treba predvideli tudi možnosti prenosa določenih nalog z države na velike in mestne občine. Spremembe na področju zakonodaje lokalne samouprave morajo biti takšne, da ne bodo spodbujale teženj po nadaljnem drobljenju, temveč bodo spodbujale procese združevanja in povezovanja sedaj (pre)majhnih občin.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je