Rešitve za glavno mesto do konca septembra
23.07.2013
»Veliko predlogov, ki jih je dala Mestna občina Ljubljana, se nanaša na zakonodajne spremembe. Želela bi poudariti, da se te spremembe ne dotikajo izključno občine Ljubljana, ampak bodo, če se bomo uspeli dogovoriti, urejene za celo Slovenijo,« je dejala predsednica vlade mag. Alenka Bratušek po srečanju z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Srečanje je bilo namenjeno preučitvi odprtih vprašanj med Vlado Republike Slovenije in glavnim mestom, do njega paje prišlo na pobudo Mestne občine Ljubljana.Na srečanju so odprli veliko vprašanj, od katerih je nekaj že rešenih, vsa ostala pa bodo reševali znotraj posameznih ministrstev v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Ljubljana. Vprašanja bodo večinoma rešena do 30. septembra. Odprta vprašanja, ki so jih danes obravnavali, so po Jankovićevih besedah razdeljena v tri sklope.V okviru prvega so obravnavali predlog MOL glede zakonskih sprememb, ki bi vplivale na vse slovenske občine in ne le na MOL. Pri tem so, kot pravi Janković, upoštevali tudi stališča Združenja mestnih občin Slovenije.Drugi del predlogov MOL zajema ukrepe za Ljubljano, med katerimi so reševanje vprašanj poplavne varnosti, nadaljevanje projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) in državni prostorski načrt za posamezne projekte, ki bi jih po Jankovićevih besedah financirali sami oziroma iz zasebnih sredstev. Med konkretnimi projekti v Ljubljani je župan omenil Botanični vrt, ki je v lasti Univerze v Ljubljani. Ljubljana namreč predlaga, da bi imel 200 let star vrt, ki »ima izjemen potencial« za Ljubljano in celotno Slovenijo, tri družbenike, poleg Univerze še MOL in državo. S tem bi se namreč zagotovilo financiranje vrta, je pojasnil. Pri ljubljanskem živalskem vrtu se MOL prav tako zavzema, da se do 50 odstotkov lastnine prenese na državo. Živalski vrt ima odličen program, ki je tudi razvojni, težak pa je 40 milijonov evrov in bi lahko bil eden najboljših v Evropi, je prepričan ljubljanski župan Zoran Janković.V zadnjem delu srečanja so govorili o vprašanju 3,5 milijona evrov sredstev, ki so bila odvzeta glavnemu mestu. Zoran Janković je v zvezi s tem dejal, da pričakujejo odgovor države, predsednica vlade in njeni sodelavci pa so se po njegovih besedah pripravljeni o tem pogovarjati in predlagati rešitve do 30. septembra.Na novinarsko vprašanje, ali je današnje dogovarjanje kakor koli povezano z njegovim umikom iz državne politike, je Janković odgovoril, da ima do kongresa stranke PS dovolj časa, da se odloči glede kandidature za predsednika.Alenka Bratušek in Zoran Janković sta odgovorila tudi na vprašanje v zvezi z njunim odnosom v stranki PS. »To, da stojiva skupaj, kaže, da nikakor nisva sprta,« je pojasnila Bratuškova. Danes se o PS po njenih besedah niso pogovarjali, Bratuškova pa je prepričana, da bodo znotraj stranke znali najti pot naprej. Tudi Janković je poudaril, da z Bratuškovo dobro sodelujeta in da se dobro razumeta. O strankarski politiki pa bodo, kot pravi, spregovorili po počitnicah.Ob koncu je predsednica vlade še poudarila, da sestanek ocenjuje kot zelo konstruktiven in strokoven.  
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je