PS pričela z rednimi delovnimi obiski po slovenskih regijah. Prvo smo obiskali Slovensko Bistrico.
15.04.2013
Pozitivna Slovenija je pričela z rednimi delovnimi obiski po slovenskih regijah. Namen je seznaniti se z regijo, njenimi problemi in težavami, a tudi s priložnostmi in izzivi. Prvi regijski obisk poslank in poslancev, ministrov in vodstva stranke je na Štajerskem - Slovenska Bistrica, Ruše in Maribor.

V Slovenski Bistrici, kjer se je obisk regije pričel, je župan dr. Ivan Žagar pozdravil tovrstne oblike delovnih srečanj. V pogovoru z Matjažem Zanoškarjem, Jerkom Čehovinom, Renato Brunskole in Sašo Kos o finančni perspektivi so se strinjali, da je operativne programe potrebno prilagoditi razvitosti občin in poenostaviti postopke pri črpanju kohezijskih sredstev. V občini si, po besedah župana, želijo izpeljati projekt obvoznice Slovenska Bistrica, hkrati pa se zavzemajo za povezavo Impola z manjšimi regijskimi podjetji, za preprečitev bega možganov in za nadaljevanje izvajanja turistične perspektive Pohorje. Želijo si tudi večje medsebojno sodelovanje občin pri sprejemanju zakonodaje.

Dragana Bosnića je v delovnem pogovoru Iva Soršak, direktorica Doma za starejše občane dr. Jože Potrč Poljčane, seznanila s problematiko na področju varstva starejših. Po mnenju direktorice je potrebno pospešiti sprejem sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in spremeniti obstoječo zakonodajo na področju socialnega varstva, ki je - po njenem mnenju - prenormirana. Prav tako pogreša sprejem strategije varstva starejših in ureditev problematike staranja prebivalstva, ki je posledica demografskih sprememb. Opozorila je na nedokončan projekt izgradnje dodatne enote doma za starejše Poljčane. Dragan Bosnić bo kot poslanec v okviru svojih pristojnosti pozval vlado in posamezna ministrstva k hitri realizaciji omenjene zakonodaje.

Peter Vilfan in Luka Zorko, predsednik občinskega odbora Slovenska Bistrica, sta se v pogovoru z Boštjanom Fridrihom, nekdanjim atletom in trenerjem v atletskem klubu Almont, seznanila s problematiko pomanjkanja finančnih sredstev v občini in pomanjkanja sponzorstev, ki mladim kljub razviti infrastrukturi ne omogočajo športnega udejstvovanja. V Slovenski Bistrici ni zagotovljenih terminov za razvoj potencialnih mladih športnikov, ker ni ločnice med rekreativnim športom in potencialnimi vrhunskimi športniki. Fridrih je še izpostavil problematiko ukinjanja šolskih atletskih tekmovanj (mnogoboja), tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Peter Vilfan je dal pobudo, da bi bilo, če že ni mogoča sistemska rešitev v tem trenutku, potrebno pripraviti vsaj osnovni koncept izgradnje enostavnih infrastrukturnih objektov za zagotovitev prostorov za izvedbo treningov in koncept predstaviti pristojnemu ministru. Ne gre pozabiti tudi na evropska sredstva v ta namen. Peter Vilfan meni, da je predpogoj za zagotovitev sponzorskih sredstev zagon gospodarstva. Luka Zorko je izpostavil problem, ki je posledica gospodarske situacije, v kateri je Slovenija, saj si mnogi starši finančno ne morejo privoščiti, da bi njihovi otroci trenirali in se ukvarjali s športom.

Delovna skupina za gospodarstvo, ki so jo sestavljali Jože Velikonja, Aljoša Jerič, Brane Gulobović in Branko Ficko, se je srečala z Jožefom Pipenbaherjem, hotelirjem in podjetnikom. V pogovoru je Pipenbaher izpostavil nujnost, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in agencija Spirit ciljno usmerita svoje aktivnosti v gospodarsko promocijo Slovenije in prepoznavnost Slovenije s ciljnimi produkti, ki jih že imamo (zdravilišča ...). V regiji si želijo več gospodarskih obiskov iz bližnjih držav, zagotovo pa so po njegovem mnenju "kratkoročno zanimivi vzhodni trgi z Rusijo na čelu". Pred tem je treba urediti vizumski sistem, ki sedaj omejuje prihode gostov.


Več v Galeriji slik na povezavi:
http://pozitivnaslovenija.si/fotografije/item/863-ps-pricela-z-rednimi-delovnimi-obiski-po-slovenskih-regijah-prvo-smo-obiskali-slovensko-bistrico-15-4-2013

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je