PS Domžale nasprotuje dvigu cen komunalnih storitev v občini
04.06.2013
»Kriza je močno oklestila družinske proračune, zato so drastični dvigi cen, ki na letni ravni za povprečno gospodinjstvo v Domžalah pomenijo za več kot 230 EUR višji strošek, nedopustni,« je prepričana Saša Kos, predsednica lokalnega odbora Pozitivne Slovenije Domžale. Županu in občinskemu svetu predlaga, naj ponovno obravnavata sprejete cene komunalnih storitev, pripravita program racionalizacije poslovanja JKP Prodnik, hkrati pa naj občina sprejme odločitev o delnem subvencioniranju cen teh storitev za daljše časovno obdobje.


Po tem, ko je Vlada RS konec leta 2012 sprostila cene komunalnih storitev, je Javno komunalno podjetje Prodnik pripravilo predlog novih, znatno višjih cen, ki jih je občinski svet sprejel s Sklepom o sprejemu cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nove cene je sprejel s 1. majem 2013, v celoti pa jih bo uveljavil v naslednjih dvanajstih mesecih. »Za odločanje občinski svet ni razpolagal z ustreznim gradivom, saj v gradivu niso bile ustrezno prikazane stare in nove cene ter predlagani odstotek dviga cen, manjkala pa je tudi primerjava s sosednjimi in podobnimi občinami,« pojasnjuje Saša Kos.


Cene, ki najbolj izstopajo in predstavljajo največje podražitve, se nanašajo na oskrbo s pitno vodo (vodarina, ki se je zvišala za 80 %) in odvajanje komunalne odpadne vode (kanalščina, ki se je zvišala za 168 %). Strošek vodarine se je za povprečno gospodinjstvo s porabo 16 m3 vode zvišal z 10,96 na 19,73 evrov mesečno. Strošek kanalščine se je za povprečno gospodinjstvo s porabo 16 m3 zvišal s 5,42 na 14,52 evrov mesečno.

S takšnimi podražitvami je občina Domžale stopila v sam vrh cen komunalnih storitev. »Župan Toni Dragar in direktor JKP Prodnik Marko Fatur sta to pospremila z argumenti, da je država po daljšem času sprostila cene komunalnih storitev, pri čemer sta pozabila omeniti, da je država svojo prvotno odločitev dopolnila in za podražitve nad 30 % zahtevala soglasje pristojnega ministrstva - Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ali je občina pridobila ustrezno soglasje, nista navedla. Naslednji argument je bil, da so se zvišali stroški zagotavljanja teh storitev ter da preslabo vzdržujemo obstoječo komunalno infrastrukturo, čeprav ima občina Domžale dobro razvito in vzdrževano infrastrukturo. O interesu občanov – uporabnikov teh storitev nista izgubljala besed, kot da se ne zavedata, v kakšnem času živimo,« je kritična predsednica lokalnega odbora PS, hkrati pa je opozorila tudi na dejstvo, da občina v nobenem letu ne uspe realizirati proračuna, kar je razvidno iz vsakoletnih zaključnih računov. Občina ima, kljub zaostrenim razmeram, visoke likvidnostne presežke, ki mesečno znašajo med 7 in 9 mio evrov.

V lokalnem odboru PS Domžale županu in občinskemu svetu predlagajo ponovno obravnavo sprejetih cen komunalnih storitev, pripravo programa racionalizacije poslovanja JKP Prodnik in pripravo novega predloga cen, ki bo upošteval nujno mero racionalnega obnašanja. Ker gre za elementarne storitve, zlasti pri oskrbi s pitno vodo, bi občina morala sprejeti odločitev o delnem subvencioniranju teh storitev, ne le za nekaj mesecev ampak za daljše časovno obdobje.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je