Predlog zakona o prevzemih v državnem zboru
20.06.2013
Poslanke in poslanci so na današnji redni seji med drugim obravnavali tudi predlog zakona o prevzemih, ki ga je pred tem potrdil odbor za gospodarstvo.

Predsednica odbora za gospodarstvo in poslanka PS Alenka Pavlič je uvodoma pojasnila temeljna cilja predlagane spremembe zakona o prevzemih: prilagoditev aktualnim razmeram na trgu vrednostnih papirjev in odprava nekaterih sorazmernosti med težo storjene kršitve in sankcije zanjo.»Novelo zakona o prevzemih v poslanski skupini Pozitivna Slovenija podpiramo, ker je sestavni del paketa ukrepov in zakonskih podlag za hitro in učinkovito prestrukturiranje podjetij.

Verjamemo, da bo ta novela pripomogla k stabilizaciji in normalizaciji stanja v slovenskem gospodarskem prostoru,« je povedala Aleksandra Osterman in dodala, da »se novela zakona o prevzemih s svojimi rešitvami dotika predvsem aktualnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in dodatno ponuja rešitve k boljšemu uresničevanju pravic delničarjev«.Novela zakona o prevzemih tako določa, da lahko osebe, ki jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev zaradi usklajenega delovanja odvzela glasovalne pravice, ob soglasju te iste agencije glasovalne pravice pod določenimi pogoji tudi ponovno pridobijo. To je mogoče v primerih, ko gre za zaščito javnega interesa, kamor država prišteva tudi delovanje ekonomskega sistema.

Glasovalne pravice v ciljni družbi se lahko povrnejo ob nameri izvedbe finančnega prestrukturiranja, ki se sicer izvaja z namenom zagotavljanja kapitalske ustreznosti in s tem zagotavlja dolgoročno plačilno sposobnost družbe pred začetnimi postopki insolventnosti.Kljub temu, da novela pod določenimi pogoji omogoča povrnitev glasovalnih pravic, ki so bile odvzete s pravnomočno odločbo agencije, pa to ne pomeni, da je obveznost dajanja prevzemne ponudbe prenehala. Oseba, ki so jim bile pravice povrnjene, so še vedno dolžne podati prevzemno ponudbo in sicer po preteku petih let. 

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je