Pozitivna Slovenija za boljšo stanovanjsko politiko
22.02.2013
Pozitivna Slovenija je danes v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih skladih. To je prvi korak k cilju, s katerim lahko povečamo fond neprofitnih stanovanj, pa tudi prvi zakon, ki mu bodo za rešitev stanovanjske problematike sledili še drugi.

Na današnji novinarski konferenci sta predlog zakona in širšo stanovanjsko problematiko obrazložili poslanki PS Saša Kos in Alenka Pavlič.

Saša Kos je uvodoma poudarila, da je bilo v Sloveniji od leta 2000 do 2011 zgrajenih več kot 80.000 stanovanj, od katerih je velika večina lastniških. Od leta 2005 do leta 2011 se je zgradilo samo 4000 neprofitnih ali namenskih najemnih stanovanj. Posledično se predvsem v urbanih središčih kaže velik primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj.

Temeljni cilj vloženega predloga zakona je omogočiti povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj ter s tem omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši dostop do neprofitnih najemnih stanovanj državljankam in državljanom Republike Slovenije, predvsem mladi generaciji, je še poudarila poslanka Saša Kos.

V nadaljevanju je Alenka Pavlič izpostavila še druge vidike problematike sedanje stanovanjske politike. Poudarila je, da Slovenija že štiri leta zamuja z oblikovanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, kar pomeni negativni trend pri pridobivanju neprofitnih stanovanj. Pozitivna Slovenija meni, da bi morali ta negativni trend nujno obrniti navzgor, pri tem pa izvesti ukrepe, med katerimi so uvedba stanovanjskih zadrug in nov izračun neprofitne najemnine.

Alenka Pavlič je med ključnimi spremembami, ki jih predvideva vloženi predlog zakona, izpostavila spremenjeni način financiranja skladov. Predlog Pozitivne Slovenije predvideva ločitev javnih skladov na nepremičninske in javne sklade. V tem primeru država in lokalne skupnosti nimajo finančnih bremen, javnim skladom pa omogočajo, da takoj pričnejo z gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.

 

 

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je