Pozitivna Slovenija danes na Dolenjskem
04.11.2013
Pozitivna Slovenija se danes mudi na Dolenjskem. Redni mesečni obiski so namenjeni seznanitvi z izzivi posamezne regije in srečanju s člani PS. Izkušnje dosedanjih delovnih obiskov na osrednjem Štajerskem, Gorenjskem, Krasu in Obali ter severni Primorski kažejo, da so ti postali primeri dobre prakse.


19.30 Obisk v L-Teku in srečanje s člani PS

Minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik in ekipa PS je v Šentjerneju obiskala uspešno podjetje L-Tek Elektroniko. Podjetje je letos postalo srebrna gazela, ima 55 zaposlenih in proizvaja elektronske komponente za uspešna tuja in nekatera slovenska podjetja. V korporacijah, ki svojo proizvodnjo iz Kitajske selijo nazaj v Evropo, vidi direktor podjetja Ratko Luzar priložnost za razvoj malih in srednjih tudi slovenskih podjetij.

Delovni obisk je PS zaključila na družabnem srečanju s člani stranke v Šentjerneju. "Optimizem teh krajev, je pravi navdih. Z veseljem prisluhnemo ljudem, ki pišejo zgodbe o uspehu in probleme jemljejo kot izzive," je ob zaključku današnjega delovnega obiska dejala predsednica vlade in predsedujoča PS Alenka Bratušek.


17.30 Novinarska konferenca


"Vesela sem, da smo danes na Dolenjskem, tu je optimizem in stvari se obračajo v pravo smer. Prav tako sem vesela, da sem obiskala tako uspešno podjetje kot je Krka in slišala podatke o rasti števila zaposlenih, povprečna plača v Krki je visoko nad slovenskim povprečjem in to je mlado podjetje, ki zaposluje 60 odstotkov žensk," je na novinarski konferenci predsednica vlade in predsedujoča PS Alenka Bratušek povzela današnji delovni obisk na Dolenjskem.

Spregovorila je tudi o obisku Šolskega centra Novo mesto, ki izobražuje velik del kadra potrebnega za regijo. Sodelovanje gospodarstva in izobraževanja je ključno za gospodarstvo, da bo uspešno še naprej. "Tudi ta del Slovenije ima, tako kot drugi, nekaj problemov s črpanjem evropskih sredstev, prepričana pa sem, da jih bomo uspešno rešili," je še povedala predsednica vlade in omenila tudi uvedbo davka na nepremičnine, ki pa "dodatno ne obremenjujemo gospodarstva. Kar v nekaj podjetij sem preverila, koliko bodo plačevali po novem in zneski ostajajo isti. Tudi v Krki."

Stanko Stepišnik, minister za gospodarstvo, je izpostavil dober položaj regije, ki veliko izvaža. Velika podjetja v regiji so tudi dobra osnova za zagon srednjih in malih podjetij. "Posebno pa sem vesel, da so tudi v Krki izpostavili, da bodo v prihodnje gradili predvsem na dodani vrednosti. Tudi naše podpore se bodo vezale na to, namen pa je jasen, želimo doseči večjo konkurenčnosti. Tuje neposredne investicije pospešujejo gospodarsko aktivnost in s tem namenom smo pomagali Revozu," je še dejal minister in dodal, da se vlada trudi po svojih močeh pospeševati gospodarsko aktivnost v vsaki posamezni regiji in opozoril, da je ključno dokončati projekte, da ne bi prišlo do vračanja evropskih sredstev.

Minister za obrambo Roman Jakič je izpostavil dobre odnose med ministrstvom oz. Vlado in Mestno občino Novo mesto. Spomnil je na prenos Velodroma iz obrambnega ministrstva na občino in spregovoril o srečanju z gasilskimi društvi.

Predsednik mestnega odbora PS Novo mesto Rafko Križman meni, da se je danes pokazalo "tako tisto dobro, kar imamo in kot tudi problemi, ki so pred nami in pri katerih potrebujemo pomoč države. Odzivi iz obeh strani so pozitivni in v takšnem duhu bomo tudi nadaljevali."

Podpredsednica državnega zbora in poslanka Renata Brunskole je izpostavila pomembnost obiska, saj je Novo mesto center JV Slovenije in dodala, da se bo januarja PS podala v Belo krajino.

Na koncu se je ekipi PS zahvalil za obisk tudi novomeški župan Alojzij Muhič.


15:00 Gasilsko reševalni center Novo mesto


Minister za obrambo Roman Jakič, ki se pridružil ekipi PS na Dolenjskem, je obiskal novomeške gasilce, ki so v pogovoru izpostavili, da si želijo prenosa zemljišča za gradnjo novega regijski center za civilno zaščito in reševanje, ki je sedaj v lasti Ministrstva za obrambo na občino Novo mesto. Minister je ob tem opozoril, da je ministrstvo na novomeško občino že preneslo Velodrom. V pogovoru je minister Roman Jakič povdaril, da so gasilski domovi oproščeni nepremičninskega davka.


12.30 Knjižnica Mirana Jarca in Adria Mobil, Novo mesto


Minister za kulturo Uroš Grilc si je v okviru regijskega obiska ogledal Knjižnico Mirana Jarca in se seznanil s prostorsko stisko, ki pesti novomeško knjižnico. Knjižnica si že dlje časa prizadeva, da bi obnovila še nedokončane večnamenske prostore, namenjene za čitalnico, literarno kavarno, spominsko sobo in mladinsko dejavnost. Knjižnica razpolaga tudi z arhivom, ki obsega dragocene zbirke, med drugim tudi rokopise slovenskih literatov.

Del ekipe PS je obiskal podjetje Adria Mobil s 1341 zaposlenimi in z 254, 8 milijoni evrov prometa v lanskem letu. Podjetje, ki izdeluje avtodome, prikolice, vane in mobilne stanovanjske enote, je četrto po velikosti v panogi karavaning in kot pravijo sami: »Najmočnejša blagovna znamka počitniških vozil, ki se vozi po evropskih cestah.« Poslancem in poslankam PS ter vodstvu stranke so predstavili proizvodnjo.


11:00 Grad Grm, Novo mesto

»Država je grad Grm kupila in s tem jasno izrazila namero, da bo v prihodnjem obdobju ta kompleks namenjen paleti kulturnih dejavnosti, osredotočenih zlasti na kulturno dediščino. Računam na to, da bomo v prihodnjem letu imeli vso projektno dukomentacijo in se bomo lahko nato dogovorili za izvedbo investicije v letu 2015. To je prioriteta na tem območju,«  je dejal minister za kulturo Uroš Grilc ob predstavitvi investicije v grad Grm.

Renata Brunskole je ob tem dodala, da ji je »kot poslanki Dolenjske in Bele krajine v posebno zadovoljstvo, da je projekt obnove gradu Grm med prioritetnimi projekti Ministrstva za kulturo. Prav je, da se tovrstni projekti, torej regionalni projekti, čim prej izvedejo.«

Minister je še izpostavil pomembnost obnove knjižnice Mirana Jarca in dodal: »Vesel sem, da imamo v Novem mestu na občini sogovornike, ki imajo posluh za različne segmente kulturne dejavnosti.«


10:00 Rotovž, Novo mesto

Delovno srečanje ministra za kulturo dr. Uroša Grilca in župana Novega mesta Alojzija Muhiča je bilo namenjeno vlaganjem v javno kulturno infrastrukturo in programe.

Župan se je zahvalil za financiranje nedavne obnove Anton Povbevšek Teatra (ATP) in napovedal skorajšnjo obnovo mestnega obzidja. Kot pomembna izziva je izpostavil obnovo knjižnice Mirana Jarca in Narodnega doma. Minister je dejal, da občine skupaj namenijo kulturi toliko sredstev kot država, zato je sodelovanje med občinami in vlado nujno. Napovedal je, da bo kulturna politika šla v smer večje avtonomije javnih zavodov, zato je nujno kakovostno kadrovanje v svete zavodov.

Grad Grm bo prioritetno obnovljen, je poudaril minister, bo pa »zaradi zapletov na razpisu za izbiro projektanta grajske obnove potrebno razpis ponoviti.« Župan Muhič je še dejal, da v Novem mestu upajo na sofinanciranje programa ATP. Ker bo potrebno v prihodnjem letu sprejeti strategijo razvoja mreže gledališč po Sloveniji in se bo v tem kontekstu opredelila tudi vloga Anton Povbevšek Teatra, je v odgovoru dejal minister Grilc.


9:00 Srečanje z župani Šentruperta, Mirne in Mokronoga-Trebelno

Delovni obisk se je začel v Šentrupertu, kjer se je ekipa PS srečala z župani Šentruperta, Mirne in Mokronoga.

Župan Šentruperta Rupert Gole je opozoril na pomembnost lesno-predelovalne industrije, župan Mokronoga-Trebeljno Anton Maver pa na pomembnost dobre cestne povezave, natančneje na ureditev krožišča v centru Mokronoga ter obvoznice Mirna, Mokronog in posodobitev ceste proti Šentrupertu. »To je pomembno z vidika turizma in predvsem gospodarstva,« se je z njim strinjal župan Mirne Dušan Skerbiš. Anton Maver, župan Mokronoga-Trebelno, je ob tem še dejal, da so lahko tudi majhne občine uspešne, a na tem področju pričakujejo podporo države.

Podpredsednica DZ Renata Brunskole poudarila, da si želi biti PS kooperativni partner in dodala: »Dostop do Mirnske doline in potovanje po njej sta ključna za njen nadaljni in uspešen razvoj.«

Damjan Burger, direktor podjetja M-TOM, ki je prevzel podjetje v stečaju, je opozoril, da zaradi slabe logistike težko delujejo na mednarodnih trgih. Hkrati je zaprosil za ureditev bančnega bremena na trenutni nepremičnini z namenom, da lahko postanejo lastnik prostorov, v katerih delajo, da bi vanje lahko investirali.

Župan Šentruperta Rupert Gole je predstavil tudi Muzej kozolcev na prostem, ki ga je v enem letu obiskalo 20 tisoč ljudi. Poudaril je, da z župani sosednjih občin dobro sodelujejo in se med seboj povezujejo na področju turizma, Mirnska dolina pa postaja turistično prepoznavna.Fotografije z delovnega obiska PS na Dolenjskem si lahko ogledate tukaj.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je