Podprli slovenski protimemorandum za arbitražo o meji in obsodili Hrvaško zaradi LB
06.11.2013
Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je danes na nujni seji za zaprtimi vrati obravnaval slovenski odgovor na memorandum Hrvaške za arbitražo o meji med državama. Vlada je odgovor potrdila minuli teden, Slovenija pa ga mora arbitražnemu sodišču oddati do 11. novembra.Po seji je predsednica odbora Janja Klasinc dejala, da se je odbor seznanil s slovenskim odgovorom na memorandum Hrvaške za arbitražo o meji med državama in ga soglasno podprl, saj gre za zelo argumentiran in obsežen odgovor. Odbor tudi pričakuje, da ga bo vlada še naprej redno obveščala o poteku zagovora pred arbitražnim sodiščem.Slovenija in Hrvaška sta si memoranduma izmenjali 11. februarja letos, od tedaj pa sta imeli v skladu z arbitražnim sporazumom na voljo devet mesecev - do 11. novembra - za oblikovanje odgovora na memorandum druge države. Zatem naj bi se spomladi prihodnje leto na arbitražnem sodišču začela ustna obravnava. Slovenski memorandum po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve obsega 650 strani in ima za 5200 strani prilog ter 250 strani zemljevidov.Pripravo memoranduma in arbitražni postopek je v skladu z arbitražnim sporazumom vodila vlada, o njem pa bo odločal državni zbor v celoti.Nujna seja je bila sicer sklicana zaradi slovenskega odgovora na hrvaški memorandum za arbitražo o meji, naknadno pa so vprašanje LB vključili na dnevni red po zadnjem zapletu, do katerega je prišlo, potem ko se je hrvaški sodnik konec oktobra odločil za nadaljevanje postopka v eni od 27 tožb proti LB in NLB na Hrvaškem zaradi prenesenih deviznih vlog LB na podlagi notranje zakonodaje z utemeljitvijo, da memorandum ni mednarodna pogodba. Glede LB so člani Obora za zunanjo politiko obsodili nespoštovanje dogovorov in mednarodnih pogodb s strani Hrvaške.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je