Po ponovnem odločanju državni zbor sprejel nepremičninski zakon
29.11.2013
»Davek na nepremičnine je potreben, da se v Sloveniji vpeljeta preglednost in enotnost, da se izenači vse državljane. Najbolj ogroženi bodo imeli možnost oprostitve. Zakon o izvrševanju proračuna pa je ključen za uspešno izvajanje proračuna, ki ga je Evropska komisija ocenila pozitivno,« je v predstavitvi stališč poslanske skupine Pozitivne Slovenije na izredni seji državnega zbora povedala Aleksandra Osterman.


Po izglasovanem vetu državnega sveta na Zakon o davku na nepremičnine in Zakon o izvrševanju proračunov RS 2014 in 2015 je državni zbor ponovno odločal o obeh zakonih in ju sprejel.


»Z davkom na nepremičnine se obdavčitev nepremičnin posodablja, obenem pa se odpravljajo slabosti dosedanjega sistema, kot so nepreglednost, neprimerljivost ter arbitrarnost določanja predmetov obdavčitve, zavezancev in višine obdavčitve,« je še povedala Aleksandra Osterman. Poudarila je, da je »Zakon o davku na nepremičnine sistemski zakon, ki bo veljal za vse nepremičnine na celotnem ozemlju Slovenije in bo vključeval štiri dajatve, ki so bile uveljavljene že do sedaj.« Predvsem pa ta davek pozna in uporablja celotna Evropa, z izjemo Malte in Hrvaške. V Sloveniji bo obdavčitev celo pod evropskim povprečjem.

Zakon določa, da se bo pred prvo odmero v letu 2014 vsem lastnikom ponovno omogočilo preverjanje in popravljanje ter dopolnjevanje podatkov v registru nepremičnin. Skupina najbolj ogroženih državljanov bo imela v okviru davka možnost polovičnega plačila ali celo oprostitve plačila predmetnega davka.

»Zakon ureja obseg zadolževanja države, obseg poroštev države in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni države,« je poslanka Aleksandra Osterman povedala o Zakonu o izvrševanju proračuna RS, ki je tehnični zakon in kot tak omogoča tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. »Vlada tu zasleduje cilje srednjeročnega uravnoteženja proračuna in spoštuje zahteve Evropske komisije v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Pomembno je še enkrat poudariti, da je Evropska komisija pozitivno ocenila predlog proračunov za prihodnji dve leti in da sta oba proračuna v skladu s pravili pakta o stabilnosti in rasti.«

 
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je