Občinski odbor PS Ribnica s strokovno podporo nad probleme
22.06.2013
»Prizadevali si bomo za učinkovitejše iskanje rešitev na področju ureditve prometnih povezav z Ljubljano in Hrvaško, izkoriščanja lesa, razvoja podjetništva in turizma ter izseljevanja visoko izobraženih,« je uvodoma izpostavil predsednik Občinskega odbora Ribnica Boštjan Češarek in dodal: »Z lokalnimi problemi se bomo spopadli na podlagi konkretnih analiz in na podlagi predlogov, podanih s strani članstva in strokovne javnosti.«

Začeli bodo z aktivnim delovanjem v Ribnici in okolici, povezali se bomo z lokalnimi odbori iz sosednjih občin in pomagali pri ustanovitvi odborov v Sodražici in Loškem potoku, je prve korake Ribniškega odbora opisal Boštjan Češarek. Predsednik, drugače arhitekt in podjetnik, je še povedal, da bodo s pozitivnimi pobudami in mnenji opozorili na probleme, ki se »vlečejo« že leta in se slabo ali pa zelo počasi rešujejo. Pri tem je imel v mislih prometne povezave Ljubljane s Hrvaško, prepočasen razvoj podjetništva, predvsem na področju lesne industrije, saj je Ribniška dolina bogata z lesom. Omenil je tudi okoljske probleme, povezane z vodotoki in onesnaženostjo, ter pomanjkanje razvoja turizma, predvsem premajhna vlaganja v razvoj doline Loškega potoka.

»Želimo vzpodbuditi in povabiti k delu ljudi, ki so strokovnjaki na svojih delovnih področjih, izobražence, podjetnike, katerih ambicija ni poklicna politika, ampak strokovni prispevek k rešitvam,« je pojasnil. Podpredsednica je postala Majda Glavonjič, mlada upokojenka, višja upravna delavka in poznavalka državne uprave. Zavzemala se bo za ohranjanje močne socialne in pravične družbe z vsemi njenimi pozitivnimi vrednotami. Aleksandra Osterman, poslanka PS iz Kočevja, pa je ob tem obljubila: »Občinski odbor PS Kočevje bo z izkušnjami, ki so posledica dobre prakse, pomagal občinskemu odboru Ribnica pri začetku in pripravi nadaljnih izhodišč delovanja.«

Foto: Flickr cc Carlo Ghio

 

 

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je