Minister Roman Jakič in poslanka Alenka Bikar z županom Vrhnike
08.10.2013
»Glede urejanja nepremičninskih zadev mora biti dosežena obojestranska korist, saj imata tako občina Vrhnika kot Ministrstvo za obrambo določena odprta nepremičninska vprašanja,« je na sestanku z županom Vrhnike poudaril obrambni minister Roman Jakič.Pobudo za srečanje je dala poslanka Alenka Bikar, ki je bila v državni zbor izvoljena na Vrhniki. Pogovor je tekel o ureditvi nepremičninskih zadev in določitvi Gasilske enote širšega pomena.Občina in ministrstvo imata namreč še kar nekaj nerešenih vprašanj, predvsem na premoženjsko-pravnem področju. »Gre za zemljišča v sklopu vojašnice Ivana Cankarja na Raskovcu in zemljišča v sklopu stare vojašnice 26. oktober, ki so še vedno knjižena na občino Vrhnika, sočasno pa ima ministrstvo nekaj zemljišč, ki jih uporablja občina. To je Tankovska cesta in del ceste ob Slomškovi šoli, ki je še vedno v lasti vojske,« je pojasnil župan Stojan Jakin.Dosegli so dogovor o prenosu občinskih zemljišč v sklopu vojašnic na ministrstvo ter prenos tistih zemljišč, ki so izven vojašnic in so v lasti ministrstva, na občino. Dogovorili so se, da bodo v naslednjem tednu strokovne službe konkretizirale aktivnosti, ki jih je treba realizirati glede prenosa nepremičnega premoženja na občino oziroma ministrstvo, od katerega bi imeli korist obe strani.»Sestanek je bil konstruktiven in vesela sem, da je do njega prišlo. Predvsem  se je pokazalo, da je možno najti zadovoljive rešitve za obe strani, za občino Vrhnika in Ministrstvo za obrambo,« je po sestanku dejala poslanka Bikarjeva.Minister Jakič je glede uporabe strelišča, ki ga je ministrstvo kot upravljavec za leto dni brezplačno oddalo v najem občini, dejal, da obstaja možnost podaljšanja najema oziroma nadaljnje uporabe strelišča, medtem ko bo ministrstvo športni stadion poskušalo prodati. Glede določitve Gasilske enote širšega pomena pa je minister pojasnil, da je bilo marca lani oziroma pred njegovim prihodom za Gasilsko enoto širšega pomena določeno Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec, ministrstvo pa je Gasilsko zvezo Slovenije zaprosilo, naj pripravi strokovno oceno o tem, katera gasilska enota bi bila na Notranjskem lahko pristojna za reševanje ob tehničnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je