Minister Jakič in ljubljanski župan Janković podpisala pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
27.11.2013
Minister za obrambo Roman Jakič in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta podpisala pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja znotraj Vojašnice Edvarda Peperka in Vojašnice slovenske Teritorialne obrambe ter pogodbo o neodplačnem prenosu.

Kot je po podpisu pogodb dejal minister za obrambo Roman Jakič, je ministrstvo z reševanjem zemljiškoknjižnega stanja znotraj vojašnic začelo že leta 2010, vendar so intenzivna usklajevanja z občino Ljubljana potekala šele od septembra lani. Pri podpisanih pogodbah o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice ne gre za pravni promet z nepremičninami, ampak za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. »Pogodbe bodo omogočile vpis lastninske pravice RS v Zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižno stanje znotraj Vojašnice slovenske Teritorialne obrambe je zdaj v celoti urejeno,« je dejal minister in se zavzel, da z občino kmalu uredijo tudi zemljiškoknjižno stanje v katastrski občini Zadobrova.

Glede podpisa pogodbe o brezplačni odsvojitvi v korist občine Ljubljana je minister Jakič pojasnil, da je občina septembra letos podala zahtevo za neodplačni prenos zemljišča »nekdanji vojaški odpad na Ježici«, ki ga Ministrstvo za obrambo od leta 1992 ne uporablja več. Gre za nepremičnino, za katero sta ministrstvo in občina Ljubljana Bežigrad leta 1992 sklenila dogovor o neodplačnem prenosu upravljanja nepremičnine na občino Ljubljana Bežigrad. Nepremičnina v skupni izmeri 21.223 kvadratnih metrov je po evidenci Geodetske uprave Republike Slovenije vredna 228.789 evrov.

»Zemljišče, ki ga je prejela občina, je pomembno za občane, saj bo namenjeno vrtičkarstvu,« je dejal župan Ljubljane. Tako bo občina predvidoma januarja 2014 objavila razpis za najemnike. Glede pogodb o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice jeJanković poudaril, da je bila Ljubljana leta 2009 kot prva občina podpisnica mediacije v sporih z RS. Poudaril je pomen sporazumnega reševanja sporov in dejal, da k njihovi rešitvi spodbuja tudi novi Zakon o davku na nepremičnine.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je