Ljubljana razpisala 90 štipendij za nadarjene
29.07.2013
Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2013/14. Župan Zoran Janković z veseljem sporoča, da bo letos na voljo več štipendij.


Razpisanih je 16 štipendij za dijake, 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji, 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini in 9 štipendij za podiplomski študij v tujini. V primerjavi z lanskim letom je to kar 32 štipendij več, zanje pa je občina v proračunu zagotovila 570.000 evrov.

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov do najvišje ravni izobraževanja. Novost, ki jo prinaša spremenjeni mestni odlok, je ta, da obstoječi občinski štipendisti pri nadaljevanju študija na višji stopnji ne ohranijo štipendije, temveč morajo zanjo ponovno zaprositi. Roka za oddajo prijave z vsemi potrebnimi dokazili sta 5. september 2013 za dijake in 5. oktober 2013 za študente.


Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je