Les je dragocen
23.06.2013
Poslanka Aleksandra Osterman je na ministra za gospodarske dejavnosti in tehnologijo  mag. Stanka Stepišnika naslovila poslansko vprašanje, ki zadeva občutljivo lokalno in nacionalno problematiko lesne industrije, tokrat v Kočevju, z gozdom najbolj bogatim delom Slovenije. Ostermanovo zanima, kakšne ukrepe načrtuje ministrstvo, da bi se veriga od gozda do končnega proizvoda vzpostavila na področjih z najvišjim potencialom naravnih danosti, kot je npr. Kočevje.Občina Kočevje ima kljub velikanskemu naravnemu lesnemu bogastvu in proizvodnemu potencialu hkrati tudi visoko stopnjo socialno ogroženih prebivalcev, ki je predvsem odsev pomanjkanja delovnih mest. Prav zato je za Kočevje zelo pomemben projekt izkoriščanja obnovljivih virov energije, in sicer iz razloga lokalne samooskrbe s toplotno energijo v zimskem času in elektriko, pa gre za popolnoma nov inovativni projekt v Sloveniji.Letos naj bi vsi partnerji projekt tudi izpeljali, točneje zaključili, kar je še posebno pomembno zaradi uporabe in racionalnega izkoriščanja lesa iz kočevskih gozdov, ki bi ob takšnih in podobnih projektih večinoma namensko ostajal v Kočevju in širše v Sloveniji.  S tem so seveda povezana tudi nova delovna mesta, les kot značilna slovenska surovina pa ob razvoju in pridobivanju novih uporabnikov in partnerjev v vseh ozirih le pridobiva na vrednosti.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je