Aleksandra Osterman: Ko dejstva govorijo drugače
13.11.2013
»Davek od nepremičnin je sistemski davek in davek, do katerega se je stroka opredelila pozitivno. Res je, javna razprava je odprla marsikatero dilemo, od socialno ogroženih državljanov, ki nepremičnine sicer imajo, a dajatev iz različnih razlogov ne zmorejo plačevati, do vsem znanih zagat z metodologijo določanja posplošene tržne vrednosti. Teh zagat se zavedamo in jih nameravamo reševati konstruktivno, eno za drugo,« je tretji dan izredne seje državnega zbora dejala Aleksandra Osterman v predstavitvi stališča poslanske skupine PS do Zakona o davku na nepremičnine.Vlada je davek na nepremičnine predlagala kot enega od ukrepov za konsolidacijo javnih financ, uveden pa bo leta 2014. Davek se bo polovično delil med državo in občinami. Izjema bodo prva tri leta, ko bo davek v celoti prihodek proračuna, občine pa bodo prejele enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012. Skupni priliv davka naj bi na letni ravni znašal okoli 400 milijonov evrov, po 200 milijonov za državo in 200 milijonov za občine. Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost, zapisana v registru nepremičnin. Za stanovanjske stavbe bo po dogovoru znotraj koalicije osnova za leto 2014 znašala 80 odstotkov, za leto 2015 pa 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti.V nadaljevanju predstavitve stališča je poslanka Aleksandra Osterman dejala, da zakon želijo sicer nekateri »predstaviti kot krajo stoletja ali mogoče še kaj hujšega«. A dejstva govorijo drugače. Prvič, to je sistemski davek, ker velja za vse nepremičnine na celotnem ozemlju Slovenije.Drugič, sistemskost tega zakona opredeljuje tudi enakost obravnave vseh zavezancev. Davek na premoženje zasleduje načelo, da tisti, ki ima več, tudi več plača.In tretjič, sistemskost tega zakona opredeljuje nenazadnje tudi preglednost dajatve, saj davek od nepremičnin vključuje štiri različne dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od nepremičnega premoženja večje vrednosti, ki ga je vpeljal zloglasni ZUJF, nadomestilo za uporabo gozdnih zemljišč in davek od premoženja. Od prihodnjega leta te zadrege ne bo več. »Imeli bomo eno dajatev, ki bo jasna in predvidljiva in to poudarjam - na celotnem ozemlju Slovenije,« je dejala Ostermanova.Poslanka je izpostavila, da bo imela skupina najbolj ogroženih državljanov v okviru davka možnost polovičnega plačila ali celo oprostitve, ki pa jo bo lahko uresničila v davčnem postopku. Za pretežno starejše državljane, ki živijo v velikih hišah, a imajo nizke prejemke, je v predlogu zakona predvideno tako imenovano davčno posojilo ali pa možnost obročnega plačevanja davka.»Prav tako je v zakonu predvidena postopna uvedba davka,« je poudarila Aleksandra Osterman. Tako bo osnova, od katere se bo davek v prvem letu obračunaval, nižja in bo v letu 2014 predstavljala 80 %. Taka rešitev sledi tudi načelom sodobne davčne politike, ki zagovarja postopnost.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je