Greenpeace v poslanski skupini PS
21.11.2013
Poslanec Jože Velikonja in poslanka Aleksandra Osterman sta se odzvala povabilu na sestanek nevladne organizacije Greenpeace Slovenija. Tema sestanka je bil energetski zakon.


Energetski zakon pokriva področja trga z električno energijo, trga z zemeljskim plinom, oskrbe s toploto, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, Agencijo za energijo, energetsko infrastrukturo in transport ogljikovega dioksida. V slovenski pravni red vnaša enajst direktiv in določa pravne okvire za izvrševanje šestih uredb Evropske unije.

Predstavnika Greenpeaca Nina Štros in Dejan Savić sta predstavila njihov pogled na zakon, izpostavila sta področji obnovljivih virov energije in podnebne problematike. Poudarila sta, da je potrebno pozornost politike nameniti predvsem trajnostnim rešitvam. Predlog zakona, ki je v zakonodajnem postopku, omogoča sofinanciranje uporabe obnovljivih virov, vendar le za večje proizvajalce in po mnenju Greenpeaca izloča podpore manjših naložbam v uporabo obnovljivih virov. Prav tako smatrajo, da bi morali v sheme za obnovljive vire energije plačevati več večji proizvajalci elektrike iz termo in jederskih elektrarn, ki so tudi večji onesnaževalci. 

Jože Velikonja je povabil Greenpeace k pripravi pripomb k zakonu, ki jih bo nato poslanska skupina obravnavala. “Cenimo mnenje in opozorila Greenpeaca s tega področja. Nevladne ogranizacije v delo poslancev vedno vnesejo drugačen, upoštevanja vreden pogled," je dejal Velikonja.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je