Drugi dan proračunske seje
12.11.2013
V državnem zboru se danes nadaljuje t.i. proračunska seja. Poslanke in poslanci so razpravljali o vloženih amandmajih k predlogu sprememb proračuna za 2014, kasneje pa se o predlogu proračuna za leto 2015.


Največ časa so si poslanke in poslanci vzeli za razpravo o financiranju prostovoljnih gasilskih društev, katerim se bodo sredstva v okviru proračuna, namenjenega za obrambo, znižala. Renata Brunskole je v razpravi poudarila, "da kljub zaostrenim finančnim razmeram, ključne zmogljivosti obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja, varnosti državljank in državljanov ne bodo ogrozile." Ob tem je Matjaž Zanoškar je še opozoril, da se je ravno minister za obrambo Roman Jakič potrudil in ponovno vzpostavil nočne izmene centrov za obveščanje, ki so pomemben segment pri zagotavljanju zaščite in reševanja ljudi na terenu.

Razprava se je nadaljevala tudi na področju denarnih nadomestil brezposelnim. Barbara Žgajner Tavš je opozorila, da je prejšnja vlada zmanjševala pravice brezposelnim, konkretno iz naslova nadomestila za brezposelne. Ob tem je poudarila, da teh pravic vlada Alenke Bratušek ne bo zniževala. "Poskušamo omiliti situacijo tistih, ki so socialno najbolj ogroženi," je povedala in dodala, da finančna sredstva, ki so v proračunih namenjena za nadomestila za brezposelne, zadoščajo.

Vlada Alenke Bratušek je sicer že sprejela določene ukrepe, ki pomenijo večjo aktivacijo brezposelnih, finančna sredstva so tako preusmerjena na področje aktivne politike zaposlovanja in na področje spodbud za zaposlovanje mladih, olajšave pa veljajo za tiste podjetnike, ki bodo zaposlovali mlade, v zameno pa jim dve leti ne bo treba plačevati svojega deleža prispevkov za socialno varnost. "Verjamem v vse ukrepe, ki jih je uspelo sprejeti tej vladi na področju spodbud pri zaposlovanju brezposelnih. Imamo dovolj trdne argumente, da bomo naredili vse, da se bo število brezposelnih zmanjševalo," je svojo razpravo zaključila Žgajner Tavševa.

V nadaljevanju izredne seje je državni zbor prešel na obravnavo predloga zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015.

"Pogoj za predložitev proračuna v državni zbor je, da ga spremljajo spremembe predpisov, ki podpirajo posamezne znižane proračunske postavke oziroma pravice," je v predstavitvi stališča poslanske skupine PS povedala Aleksandra Osterman. Ob tem je dodala, "da ukrepi, ki urejajo izdatek vsekakor niso všečni, so pa nujni in izhajajo iz zavez, tako iz programa stabilnosti kot uveljavitve fiskalnega pravila.

Predlagani zakon o izvrševanja proračuna med drugim vsebuje rešitve in ureja obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države, ukrepe za konsolidacijo javnih financ ter ukrepe za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je