Aleksandra Osterman za priglasitev kočevskega regijskega parka
07.11.2013
"Na Kočevskem imamo veliko naravnih danosti, ki so lahko odlična podlaga za razvoj gospodarskih panog, turizma in kmetijstva, zato je priglasitev kočevskega regijskega parka ključna. Je pomembna podlaga in kakovostna iztočnica za razvoj konceptualnega in trajnostnega turizma ter samooskrbnega kmetijstva in gozdarstva. To so panoge, ki lahko soustvarjajo nova zelena delovna mesta v lokalnem okolju« je izpostavila poslanka Aleksandra Osterman na tematskem posvetu Parlamentarne skupine GLOBE v Državnem zboru.Prizadevanja Parlamentarne skupine GLOBE so iskanje skupnih dobrih rešitev varovanja narave in okolju prijaznega razvoja na osnovi primerov dobrih praks, ki temeljijo na okolju in človeku prijaznih zelenih politikah in ukrepih. Tokratna tema so bili izzivi in priložnosti NATURE 2000.»Območje NATURE 2000 se na Kočevskem ni izkoristilo kot razvojna priložnost, za razliko od drugih območij Slovenije, ki jim je to uspelo,« je izpostavila poslanka Aleksandra Osterman in dejala, da se od razglasitve območja NATURA 2000 leta 2004 do danes na Kočevskem niso razvile dejavnosti, ki bi prinesle nova zelena delovna mesta v občini, ki jo pesti brezposelnosti, gospodarska nerazvitost in infrastrukturna zapostavljenost.Ostermanova je še izpostavila program Life III, na katerega se je javila tudi Kočevska z naslovom Life Kočevsko. Opozorila je, da so strukturni skladi osrednji finančni instrument regionalne politike EU in dodala, da je Kočevska s svojimi naravnimi potenciali upravičena do teh finančnih virov, v čemer vidi izjemno priložnost za razvoj zelenega gospodarstva, "saj zagotavlja trajno rabo naravnih virov, zlasti omogoča ohranjanje in celo izboljšanje biotske pestrosti in značilnosti slovenske krajine."
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je