Aleksandra Osterman: Nepremičninski zakon poenotil obdavčitve nepremičnin
27.03.2014
»Priča smo bili velikemu porastu služnostnih pravic, prišlo je do spreminjanj stalnih in začasnih naslovov, tudi ločitev zaradi premoženja. Odločitev vlade, da se stopnja obdavčitve za rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine izenači, je bila zato pričakovana in tudi napovedana,« je Aleksandra Osterman povedala v predstavitvi stališča poslanske skupine PS pri obravnavi novele zakona o davku na nepremičnine.

 »Z omenjenim zakonom se tako predlaga zamik obdobja, s čimer se zagotovi vsem lastnikom nepremičnin dovolj časa, da preverijo in popravijo podatke. Novi rok je 1. maj 2014,« je pojasnila Ostermanova in povedala, da je zaradi te spremembe potrebno zamakniti tudi rok za izdajo odmernih odločb, ki jih bo DURS odposlal v letošnjem letu, in sicer na sredo junija 2014. 

Ob tem je poslanka še opozorila, da DURS ne glede na to, kdaj bodo uveljavljene spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in zakona o davku na nepremičnine, od 14. aprila 2014 v registru nepremičnin izkazuje podatke za zemljišča za gradnjo stavb kot nezazidana stavbna zemljišča – torej stopnjo 0,15 %, kar velja za letošnje leto.

V zaključku je še izpostavila, da je zakon potreben: »Razlogi se do danes niso spremenili. Na eni strani so obstajale dolgoletne želje po poenotenju obdavčitve nepremičnin na celotnem ozemlju Slovenije, na drugi strani pa se je pokazala potreba po javnofinančnem prihodku, za katerega smo se odločili, da naj ga prispevajo tisti, ki premoženje dejansko imajo. In nepremičnina je premoženje.«

Drugi dan plenarnega zasedanja so poslanke in poslanci obravnavali še predlog novele Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Novela naj bi odpravila nekaj pomanjkljivosti veljavnega zakona. Ena od novosti je oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v kateri bodo predstavniki državnega tožilstva, policije, davčne in carinske uprave ter Urada za preprečevanje pranja denarja. Na dnevnem redu pa sta bili še novela Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in predlog Zakona o finančni upravi.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je