Stališče Pozitivne Slovenije do referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
27.11.2015

Država kot skupnost je lahko močnejša le, ko imamo jasna pravila o pravicah in dolžnostih pod enakimi pogoji za vse, upoštevajoč različne osebne okoliščine, in ko lahko državljanke in državljani enakovredno vstopajo v družbeno življenje in ga soustvarjajo.

V Pozitivni Sloveniji verjamemo v slogan: »Živimo skupaj, spoštujemo različnost.«

V POZITIVNI SLOVENIJI smo ZA, ker gradimo na pravični družbi, ker spoštujemo človekovo dostojanstvo, ker želimo vpeljati pozitivne spremembe v življenje ljudi.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je