Pozitivna Slovenija za takojšnjo uzakonitev prepovedi telesnega kaznovanja otrok
01.06.2015
Nasilje nad otroki, vključno s telesnim kaznovanjem, pomeni veliko zlorabo otrokovih človekovih pravic; krši otrokove pravice do spoštovanja njegovega človeškega dostojanstva, telesne nedotakljivosti in lahko povzroči resne telesne in psihološke poškodbe.

Slovenija ostaja država, ki nima uzakonjene ničelne stopnje tolerance do nasilja nad otroki. Pred dnevi nas je na to vnovič opozoril Svet Evrope in Sloveniji na mednarodnem parketu zadal zaušnico. Odbor ministrov SE je že leta 1985 obsodil telesno kaznovanje in predlagal njegovo prepoved v vrsti priporočil.

Matični odbor omenjenega sveta med drugim v svoji odločitvi ugotavlja, da v Sloveniji ureditev zaščite mater in otrok ni v skladu s 17. členom Evropske socialne listine, po kateri imajo matere in otroci pravico do učinkovite socialne in ekonomske zaščite. Še vedno ni uzakonjene prepovedi telesnega kaznovanja otrok.

V Pozitivni Sloveniji smo zaščito otrok uvrstili med pomembne naloge naše politike. Prav vsi, posebej najbolj ranljivi predstavniki naše družbe, bi morali imeti zakonsko urejeno varnost in potrebno zaščito. Država namreč z umestitvijo otrok in zaščito njihovih pravic v svojo nacionalno politiko tudi na simbolni ravni sporoča, kaj in kdo so njene prioritete.

Tudi zato, v prvi vrsti pa v imenu zaščite otrok, vlado oz. resorno ministrstvo v javnem pozivu naprošamo k čim hitrejši realizaciji že znanih rešitev.    

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je