Notifikacija je nujna!
16.04.2015
Na povabilo predsednika Pozitivnih seniorjev Marjana Sedmaka je ustavni pravnik dr. Ivan Kristan, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, članom stranke predstavil ključne prvine iniciative, ki se zavzema za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe pri državi depozitarki, to je Ruski federaciji. V iniciativi so zbrani intelektualci, pravni strokovnjaki in poznavalci mednarodnih odnosov, njihov glavni cilj pa je vlado RS in zunanje ministrstvo spodbuditi k temu, da bi po 24 letih samostojnosti naša država, kot del nekdanje SFRJ, končno le notificirala svoje nasledstvo glede Avstrijske državne pogodbe (ADP).

Dr. Kristan poudarja, da je Avstrijska državna pogodba za Slovenijo pomembna kot prvina državne suverenosti, saj je z njo med drugim določena meja med državama, Sloveniji zagotavlja vlogo zaščitnika pravic slovenske manjšine v Avstriji ter ureja zadeve v zvezi z avstrijskim predvojnim in medvojnim premoženjem v Sloveniji. ADP jasno določa, da mora Republika Avstrija kot zaveznica agresorja sama poskrbeti za poplačilo škode svojim državljanom, katerih premoženje je po koncu vojne ostalo na ozemlju Jugoslavije, kar zadeva območja pod avstrijsko suverenostjo, pa prepoveduje delovanje političnih skupin, ki bi imele ksenofobno ali nacionalistično orientacijo ter bi lahko manjšine ogrozile.

Za pasivnost naše države pri vprašanju notifikacije Avstrijske državne pogodbe je v velikem delu odgovorna neodločnost naše diplomacije, svojo težo pa imajo tudi bolj ali manj prikriti pritiski nekaterih avstrijskih politikov. Ob obisku slovenske delegacije v avstrijskem parlamentu je nekdanji predsednik parlamenta Andreas Kohl dejal, da je po njegovem »večina Slovencev vesela, da njihova država ni naslednica starega komunističnega režima«. Kar pa ni le izjava, ki bi bila sporna iz političnega vidika, ampak ima tudi pomembne mednarodnopravne implikacije. Če Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, Avstrija do nje nima odgovornosti, ki jih je vključila v lastno državno pogodbo. Poleg tega izenačitev štirih desetletij mednarodne dejavnosti s 'starim komunističnim režimom, katerega nasledniki Slovenci nočemo biti,' ne pomeni le močnega podcenjevana njene državnosti, temveč tudi njenih vrednot in mednarodnih aktivnosti, ki so jo pripeljale do suverenosti. Poudariti je potrebno, da je Republika Slovenija v svoji Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti določila, da na njenem ozemlju veljajo mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo.

Dr. Kristan je na to, da bi bilo potrebno pri notifikaciji Avstrijske državne pogodbe narediti odločnejši korak naprej, opozoril že v času, ko je funkcijo diplomata na Dunaju opravljal dr. Ernest Petrič. Dr. Petrič mu je odgovoril, da bi se radi izognili položaju, v katerem se je znaša Republika Češka, ko je hotela nostrificirati Avstrijsko državno pogodbo, pa je Avstrija odgovorila, da je ne priznava za pravno naslednico Češkoslovaške (ki je imela v zvezi z ADP enak položaj kot Jugoslavija). Dr. Petrič očitno ni bil pravilno informiran, saj je Praga že pred tem – leta 2004 – notificirala svoje nasledstvo v ADP in je zdaj tudi pravnoformalno deležna vseh pravic, ki jih zagotavlja Avstrijska državna pogodba. Slovenska diplomacija je ostala nema.

V Pozitivni Sloveniji podpiramo iniciativo strokovnjakov, ki se zavzema za notifikacijo. Dejstvo namreč je, da je po mednarodnem pravu suverena le država, ki ima ozemlje z jasno določeno mejo, prebivalstvo in delujočo obliko oblasti. Dokler pa Slovenija meje s svojo severno sosedo nima urejene, je v končni fazi mogoče problematizirati tudi njeno suverenost. Z notifikacijo bodo rešena tudi druga vprašanja, ki otežujejo odnose med državama.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je