To je kolonizacija, ne privatizacija!
16.02.2015
V četrtek 12. februarja, so Pozitivni Seniorji in člani Prihodnosti Slovenije organizirali okroglo mizo o upravljanju državnega premoženja. Udeležila sta se je profesor dr. Jože Mencinger in Andrej Cetinski.

Andrej Cetinski je poudaril, da je obdobje, v katerem vlada poizkuša prodati najmočnejša podjetja, slabo in neprimerno tudi s stališča tistega, ki bi prodajo zagovarjal. Njihova vrednost je danes precej manjša kot bo, ko se gospodarski kazalci v državi obrnejo. Opozoril je na dejstvo, da je negotovost pri upravljanju z državnim premoženjem odraz negotovosti pri upravljanju z državo. Poleg tega pa tudi, da se proces prodaje sme imenovati privatizacija samo, če so kupci državnih podjetij privatna podjetja, če pa so kupci podjetij v lasti ene države podjetja v lasti druge države, gre za neke vrste kolonizacijo.

Dr. Jože Mencinger je izpostavil, da problem slovenskega gospodarstva ni v podjetjih, ampak v bankah oziroma v ukinjanju kreditov. Izvozniki so bili po njegovih besedah v preteklem letu tako uspešni, ker kreditov domačih bank bodisi niso potrebovali, bodisi so jih jemali pri tujih bankah. Vlada bi se morala na odgovoren način vklopiti v upravljanje javnih podjetij, ne pa, da se iz njega umika. V zvezi z odnosi slovenskih vlad do evropskega uradništva je menil, da so slovenski odločevalci skušali že v naprej predvidevati, kaj bodo poročevalci v strukturah EU poročali Evropski komisiji o stanju v Sloveniji. Žal brez kritičnega premisleka. Na vprašanje, katera podjetja bi bilo smiselno prodati, je odgovoril, da v izbrano skupino sodijo tista, ki na okolje in družbo nimajo velikih zunanjih učinkov. Dodal je, da se bi država svojemu deležu lahko odrekla tudi v podjetjih, v katerih nima dovolj velikega deleža za resen vpliv pri odločanju.

Ključno sporočilo iz publike je bilo, da je potrebno koalicijske partnerje opozoriti na to, da sedanji tok privatizacije spodjeda suverenost Slovenije in trdnost socialne države. Če jo bodo podpirale tudi stranke, ki nosijo pripono socialne demokracije, bodo za posledice krčenja pravic in varnosti državljenov nosile enako odgovornost, kot desne stranke, ki primarno izhajajo iz neoliberalnih načel.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je