Lista pozitivnih kandidatk in kandidatov za volitve v Državni zbor
18.06.2014

1. volilna enota, Kranj

1.Dragutin Mlinarec
Trener hokeja
Okraj: 01

2.Alenka Hiti
Direktorica Hiti Šport d.o.o.
Okraj: 02

3.Barbara Mandelj
Direktorica sektorja za človeške vire
Okraj: 03

4.Branko Hribar
Prokurist v podjetju FMG
Okraj: 04

5.Janez Bedina
Direktor podjetja Intercommerce e.kw. München"
Okraj: 05

6.Franc Ekar
Upokojenec
Okraj: 06

7.Matjaž Hrgovič
Samostojni podjetnik
Okraj: 07

8.Anita Urbanija
Višji računovodja
Okraj: 08

9.Valentin Bašelj
Svetovalec
Okraj: 09

10.dr. Aleksander Kustec
Podjetnik, svetovalec managementu
Okraj: 10

11.Anica Caruso
upokojenka
Okraj: 11

 

2. volilna enota, Postojna

1.Milan Jojić
laborant testiranja jeklenk
Okraj: 01

2. Slavko Despotović
predsednik uprave
Okraj: 02

3. mag. Lejla Hercegovac
poslanka v državnem zboru/zdravnica splošne medicine
Okraj: 03

4.Tina Komel
poslanka v državnem zboru
Okraj: 04

5.Beti Vivoda
komercialist
Okraj: 05

6.Dušan Može
direktor
Okraj: 06

7. Jožef Šlenc
upokojenec
Okraj: 07

8.Jernej Knific
brezposeln
Okraj: 08

9.Haideja Černe
učiteljica osnovne šole
Okraj: 09

10. Črtomir Špacapan
direktor RRA Primorske
Okraj: 10

11.Milanka Nešković
upokojenec
Okraj: 11


3. volilna enota, Ljubljana Center

1.Srečko Tekavec
direktor
Okraj: 01

2.Alenka Bikar
poslanka v Državnem zboru
Okraj: 02

3.Milan Rajf
upokojenec
Okraj: 03

4.Nada Verbič
ravnateljica vrtca
Okraj: 04

5.Dušan Rebolj
upokojenec
Okraj: 05

6.Tadeja Drenovec
namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe
Okraj: 06

7.Matjaž Ilnikar
dipl. inž. elektrotehnike v SPL Ljubljana d.d.
Okraj: 07

8.Janja Klasinc
poslanka v Državnem zboru
Okraj: 08

9.Marjan Sedmak
upokojenec
Okraj: 09

10.dr. Gorazd Pretnar
vodja laboratorija za sanitarno mikrobiologijo
Okraj: 10

11.Erdis Škrgić
tehnik omrežja na T-2
Okraj: 11


4. volilna enota, Ljubljana Bežigrad

1.Aleksandra Osterman
Poslanka v Državnem zboru
Okraj: 01

2.Liljana Grosar
poklicna rehabilitacija
Okraj: 02

3.Ervin Struna
direktor
Okraj: 03

4.Rudi Japelj
upokojenec
Okraj: 04

5.Mateja Špan
vodja projektov
Okraj: 05

6.mag. Melita Župevc
poslanka v Državnem zboru
Okraj: 06

7.mag. Robert Kus
načelnik oddelka/upravni delavec
Okraj: 07

8.Britta Bilać
strokovna sodelavka poslanske skupine PS
Okraj: 08

9.Sanela Halilović
direktor
Okraj: 09

10.mag. Frane Mazovec
direktor
Okraj: 10

11.Saša Kos
poslanka v Državnem zboru
Okraj: 11


5. volilna enota, Celje

1.Sandra Kiker
vodja prodaje in marketinga
Okraj: 01

2.Henrik Dvoršak
direktor
Okraj: 02

3.mag. Stanko Stepišnik
poslanec v dz
Okraj: 03

4.Bojan Jereb
višji referent za socialo in zdravstvo
Okraj: 04

5.Nataša Meznarič
nezaposlena
Okraj: 05

6.Žana Uratnik
operativa v gradbeništvu
Okraj: 06

7.Jožef Kavtičnik
poslanec v državnem zboru rs
Okraj: 07

8.Aleksandar Arsekić
vodja kabineta ministra za gospodarstvo
Okraj: 08

9.Aleksander Camlek
profesor na gimnaziji
Okraj: 09

10.Peter Oder
podjetnik
Okraj: 10

11.Katarina Praznik
profesorica športne vzgoje
Okraj: 11

 

6. volilna enota, Novo mesto

1.Renata Brunskole
Poslanka v DZ RS
Okraj: 01

2.Alojzij Muhič
župan MO Novo mesto
Okraj: 02

3.dr. Marta Bon
asistentka na Fakulteti za šport
Okraj: 03

4.mag. Dragica Marta Sternad
upokojenka
Okraj: 04

5.Anamarija Toth Pope
direktorica
Okraj: 05

6.Gazmend Ćatipi
direktor
Okraj: 06

7.Igor Kuželj
vodja projekta v društvu Euroenergija - izgradnja biomeilerja in bioreaktorja
Okraj: 07

8.Alenka Grad Pečnik
odvetnica
Okraj: 08

9.Jože Velikonja
poslanec v DZ RS
Okraj: 09

10.mag. Barbara Žgajner
poslanka v DZ RS
Okraj: 10

11.Aleš Gulič
upokojenec
Okraj: 11


7. volilna enota, Maribor

1.Zoran Dimović
podjetnik
Okraj: 01

2.Luka Zorko
samostojni podjetnik
Okraj: 02

3.Peter Špegelj
samostojni podjetnik
Okraj: 03

4.Severin Stanojević
zobozdravnik
Okraj: 04

5.Alenka Narobe
nezaposlena
Okraj: 05

6.Blaž Vampl
nezaposlen
Okraj: 06

7.Vesna Granulić
asistentka v prodaji
Okraj: 07

8.Alenka Lampe
poslanka v DZ
Okraj: 08

9.Boris Zemljič
zastopnik za tujino v veleprodaji
Okraj: 09

10.Matjaž Zemljič
podjetnik
Okraj: 10

11.Milena Osole
kirurginja
Okraj: 11


8. volilna enota, Ptuj

1.Zlata Frajzman
zaposlena v ZKD
Okraj: 01

2.mag. Boštjan Štefančič
kmetijski inšpektor
Okraj: 02

3.Simona Grantaša
samostojni podjetnik
Okraj: 03

4.Srečko Belec
revizor matične evidence pri ZPIZ in podjetnik
Okraj: 04

5.Damir Klemenčič
samostojni podjetnik
Okraj: 05

6.Branko Ficko
poslanec v DZ
Okraj: 06

7.Mirko Šijanec
upokojenec
Okraj: 07

8.Katarina Maltarski
nezaposlena
Okraj: 08

9.Sonja Drašler
upokojenka
Okraj: 09

10.Gorazd Šket
profesor športne vzgoje
Okraj: 10

11.Zvonko Milošič
samostojni podjetnik
Okraj: 11

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je