Ustanovitev občine Ankaran protiustavna
05.06.2014
21 poslancev Državnega zbora je podpisalo Deklaracijo o ustavnih vidikih izvršitve odločbe ustavnega sodišča o občini Ankaran, saj so prepričani, da si je ustavno sodišče v tej zadevi vzelo in pridržalo zakonodajno oblast, ki je v pristojnosti DZ. "Odločba ustavnega sodišča posega v nekatera temeljna ustavna načela, zlasti pa v načelo demokratičnosti, načelo delitve oblasti in načelo pravne države," je na novinarski konferenci povedal vodja poslanske skupine PS Jožef Kavtičnik.

Svoja mnenja so podali tudi ugledni slovenski pravni strokovnjaki Aleš Zalar, dr. Janez Čebulj, dr. Janez Šmidovnik, dr. Franc Grad in dr. Ivan Kristan. Po njihovih besedah je ustavno sodišče z odločbo z junija 2011 samo ustanovilo omenjeno občino in s tem preseglo svoje pristojnosti. ''Samo DZ  ima pravico in dolžnost sprejemati zakone in zato je samo državni zbor pooblaščen z zakonom ustanoviti občino,'' je povedal prvopodpisani Kavtičnik.

Govorniki so si bili enotni, da ustavno sodišče ni pravi naslov za pravna pooblastila ustanavljanja občin in je tako poseglo v pristojnost DZ. Gospodarsko, prometno in zgodovinsko gledano, se s to odločitvijo ovira celotni napredek gospodarstva, ne samo obeh občin, ampak celotne države.

 Po besedah dr. Janeza Šmidovnika, strokovnjaka za javno upravo, je del občine Koper iztrgan iz dela Kopra, prav zaradi pristanišča. ''Z vidika gospodarstva je ta odločba neumnost, saj posega in deli občino na dva dela, meja deli luko, medtem ko je Ankaran bolj počitniške kot gospodarske narave. Če bo prišlo do izvršitve odločbe ustavnega sodišča, bo za občino Koper nastala neprecenljiva škoda, velika ovira za razvoj pristanišča in ohromljeno pomorsko gospodarstvo Slovenije,'' je bil kritičen Šmidovnik.

 Pravni strokovnjak Ivan Kristan je prepričan, da gre pri tem za vprašanje pravne države. Meni, da je s tem, ko je ustavno sodišče sprejelo odločitev, ki je v izrecnem nasprotju z ustavo, ravnalo nesprejemljivo in protiustavno.

Podpisniki deklaracije zahtevajo, da se zadeva o občini Ankaran uvrsti na izredno sejo DZ. Pravni strokovnjaki pa so zaključili, da bo sprejetje deklaracije v DZ-ju pravno zavezujoče, zato ne bodo smeli razpisati lokalnih volitev v omenjeni občini.

''DZ bo moral svojo integriteto in pristojnosti braniti sam, zato upam, da bodo tudi ostali poslanici podprli deklaracijo. Gre za veliko večji problem, kot za načelno ustavno delitev oblasti. Z gospodarskega vidika je odgovornost parlamenta velika, da se ta odločba še enkrat vrne v presojo,'' je zaključil vodja poslanske skupine PS. 

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je