DZ uzakonil ustanovitev sklada za poklicne športnike
27.05.2014
Zakon ima pomembno sporočilo. Poklicni in vrhunski športniki bodo v poseben sklad vplačevali svoje zaslužke od nagrad ali sponzorskih pogodb, po koncu kariere, ki je v primerjavi s poklicno kariero običajnega posameznika štirikrat krajša, pa iz njega črpali sredstva,” je dejal Jožef Kavtičnik, prvopodpisani predlagatelj Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov

Predlog zakona je po večletnih prizadevanjih in pogovorih na vladni, ministrski in poslanski ravni pripravil Sindikat športnikov Slovenije, v obravnavo Državnemu zboru pa ga je predložila skupina tridesetih poslank in poslancev, s prvopodpisanim Jožefom Kavtičnikom. Vlada je predlogu nasprotovala, Državni zbor pa ga je sprejel s 43 glasovi za in 19 proti.

Aktivni poklicni športniki bodo s predlagano rešitvijo dobili možnost, da prispevajo v svoj sklad in po končani poklicni karieri iz njega črpajo sredstva. Sredstva bo mogoče koristiti po 30. letu starosti ali izjemoma prej v primeru poškodb in konca kariere.

“Poklicnim in vrhunskim športnikom se prizna določen procent njihovih prihodkov kot davčna olajšava. Omenjeni del njihovih prihodkov se zbira v premostitvenem skladu, oprostitev davka pa je le začasna. Ko pa športnica, športnik prične koristiti sredstva, se le ta obdavčijo, vendar največ do 30% zneska. S tem, ko določen del sredstev izvzamemo iz takojšnje obdavčitve, stimuliramo delodajalca, to je športni klub ali društvo, da bi ali da bo zaposlil več športnikov kot sicer in jim s tem zagotavljal socialno varnost, državi pa plačal obvezne dajatve,” je v razpravi pojasnil Jožef Kavtičnik in dodal: “S tem, ko bo več športnikov zaposlenih, bo tudi prihodkov v proračun lahko več.”

V zavarovanje se bodo morali obvezno vključiti športniki, ki imajo sklenjene pogodbe z društvi, članicami nacionalnih panožnih zvez. Prostovoljno vključitev bo možno doseči tudi brez pogodbe o zaposlitvi, če športnik s stalnim prebivališčem v Sloveniji pridobi status vrhunskega športnika

Kavtičnik je še povedal, da se zaveda, da zakon res ne rešuje vseh problemov na področju športa, dotika pa se problemov, s katerimi se srečujejo poklicni in vrhunski športniki ob enormnih obdavčitvah njihovih prejemkov. “Vemo, da gre za enkratne prejemke ali prejemke, ki jih prejemajo v nekem krajšem obdobju, da takrat so lahko ti prejemki tudi zelo visoki in zato padejo športniki v najvišji obdavčitveni razred. Do športnikov bi bilo pošteno, da bi bila takšna obdavčevanja porazdeljena na daljše časovno obdobje ali pa z zamikom, kot ga določa ta zakon,” je poudaril vodja poslanske skupine.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je