intervju
Sedmak: Za Evropo državljanov, ne kapitala
20.05.2014
Kandidat za evropskega poslanca, presednik Pozitivnih Seniorjev in predsednik Evropske federacije upokojenskih organizacij - AGE platform Marjan Sedmak v intervjuju o svoji kandidaturi in prioritetah, "staromrznosti" in krizi v Evropi.

Zakaj ste se odločili za kandidadutro?
Ker so tudi starejši državljani aktivni del družbe in so dolžni prispevati k utrjevanju verodostojnosti Evropskega parlamenta, k preseganju demokratičnega deficita v EU in k aktivnemu sožitju generacij.

Na katerih področjih so nujne spremembe v EU?
Evropske družbe postajajo dolgožive družbe. To zahteva tudi drugačen pristop k obravnavanju starejših generacij. Pri tem pa se moramo zavedati, da se zdravo življenje začenja že v mladosti. Zdravstveni politik bo potrebno nameniti več pozornosti - predvsem preventivi, gibalni kulturi, zdravemu življenju in zdravi prehrani.

Kako gledate na razloge in rešitve krize v Evropi?
EU se je v letih po izbruhu krize uveljavila prevsem kot instrument za reševanje bank, pozabila pa je, da mora biti predvsem Evropa državljanov.
Presegati je treba stanje, v katerem imajo državljani EU občutek, da je njihova edina naloga reševanje bank, zato je treba sprejeti takšne fiskalne ukrepe, ki bodo gospodarsko politiko EU usmerjali v razvoj, v odpiranje delovnih mest in v zagotavljanje socialne države.
Sem sodi tudi obdavčevanje kapitala (davek na finančne transakcije), zlasti tistega, ki ni usmerjen v produktivne naložbe, temveč v špekulativno kroženje in ustavrjnje navideznih bogastev.

Kaj potrebuje starejša generacija v EU?
Starejši se morajo postavljati zoper sleherno diskriminacijo, zlasti diskriminacijo po starosti in zaradi "staromrznosti". Predvsem pa moramo doseči, da bodo starejši obravnvani kot integralen del naših družb, kot del, ki mu je treba omogočiti, da bo vključen v vse oblike družbenega življenja.

Za kaj se boste zavzemali?
PS in naša lista se zavzema za socialno pravičnost, reindustrializacijo Evrope in za nova delovna mesta. Ne le za mlade, kot mnogi poudarjajo, ampak za vse, saj kadar manjka novih delovnih mest, jih manjka tako za mlade kot za stare.

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je